27 квітня 2022 року Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини включений до рейтингу THE Impact Rankings 2022. Це стало можливим завдяки ініціативи ректора Олександра Безлюдного та проректора з міжнародних зв’язків та стратегічного розвитку Володимира Миколайка. Протягом 2021–2022 років в університеті проведена значна робота з підготовки заявки на вступ до міжнародного рейтингу. Оскільки THE Impact Rankings вважається одним з найскладніших рейтингів до вступу і найбільш комплексним щодо збору інформації, це ще раз підкреслює важливість довготривалої, кропіткої командної співпраці відділу міжнародних зв’язків з факультетами, інститутом та структурними підрозділами університету.

Завдяки входженню до рейтингу THE Impact Rankings 2022, основною метою якого є популяризація та конкурентоспроможність ЗВО на світовій освітній арені, наш університет має можливості розширити свою міжнародну освітню та наукову співпрацю, реалізувати академічну мобільність для студентів та професорсько-викладацького колективу, а найголовніше – запрошувати на навчання іноземних студентів, конкуруючи з провідними інституціями світу.

Рейтинг Times Higher Education (THE) вважається одним з найбільш впливових глобальних рейтингів університетів. Рейтинг розроблений в 2010 році Times Higher Education спільно з Thomson Reuters в рамках глобального проекту Global Institutional Profiles Project.

Рівень досягнень університетів оцінюється на підставі результатів довготривалого статистичного аналізу їх діяльності, а також результатів щорічного глобального експертного опитування. Критеріями відбору для опитування є аналіз діяльності закладів вищої освіти, що складається з 13 показників. Основними критеріями для оцінювання визначаються: міжнародна студентська та викладацька мобільність, кількість міжнародних стипендіальних програм, рівень наукових досліджень, внесок в інновації, цитованість наукових публікацій, рівень освітніх послуг, тощо.

Пресцентр УДПУ