Освітній процес в Уманському державному педагогічному університеті  імені Павла Тичини – це структурована система організаційних і дидактичних заходів, спрямованих на реалізацію змісту освіти певного освітнього ступеня відповідно до вимог стандартів освітньої діяльності та стандартів вищої освіти.

Основною метою освітньої діяльності університету є підготовка висококваліфікованих і конкурентоспроможних на національному та міжнародному ринку праці фахівців для освітніх та наукових установ, органів державної влади і управління, підприємств всіх форм власності за всіма рівнями вищої освіти у визначених галузях освіти (відповідно до міжнародних і вітчизняних класифікацій освіти), утвердження національних, культурних і загальнолюдських цінностей. Освітній процес базується на принципах науковості, гуманізму, демократичності, безперервності та ступеневості освіти.

Нормативно-правовою базою організації освітнього процесу в університеті є Закон України "Про вищу освіту", "Положення про організацію освітнього процесу", освітньо-професійні та освітньо-наукові програми підготовки фахівців відповідних професійних спрямувань і рівнів вищої освіти.