Корпус №1 УДПУ - пам'ятка архітектури (1912 рік, Міська управа)

УМАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ПАВЛА ТИЧИНИ

Рік заснування – 1930.

Рівень акредитації – ІV, Ліцензія МОН України (наказ від 15.11.2016 №1492л)

Ректор – Безлюдний Олександр Іванович, доктор педагогічних наук, професор, заслужений працівник освіти України.

Історія Уманського державного педагогічного університету починається з серпня 1930 року. Тоді він називався Інститутом соціального виховання і мав 4 факультети: техніко-математичний, соціально-економічний, мовно-літературний, біологічний. Навчання тривало три роки. Перший його набір становив 120 студентів.

У 1933 році його перейменовано на Педагогічний інститут з чотирирічним терміном навчання. Змінились і факультети, але знову чотири: історичний, мовно-літературний, математичний, біологічний.

У 1935 році заклад змінює назву на Учительський інститут, він має всього 2 факультети – фізико-математичний та природничо-географічний. Велика Вітчизняна війна тимчасово припинила існування інституту. В 1941 році Умань була під окупацією фашистів, і хоча інститут продовжував працювати, та студенти пішли на фронт. 10 березня 1944 року Умань було звільнено і в червні Раднарком УРСР видав постанову про відновлення діяльності навчального закладу. З 15 червня 1944 року він відновив свою роботу у складі 2 відділень: фізико-математичного та природничо-географічного.

Матеріальна база міцніла, зростав викладацький склад, і це дозволило відкрити нові факультети: 1946 року відновив свою діяльність історичний, у 1947 було приєднано природничий факультет Одеського учительського інституту, через рік – такий же факультет Київського інституту.

У 1952 році Уманський учительський інститут реорганізовано в Уманський державний педагогічний інститут. 1960-й став роком народження факультету педагогіки і методики початкової освіти.

У 1967 році інституту було присвоєно ім’я Павла Григоровича Тичини.

З 1976 року інститут розпочав підготовку вчителів загальнотехнічних дисциплін і праці.

90-ті роки – початок 2000-х ознаменувались бурхливим розвитком навчального закладу та кардинальними змінами у всіх сферах інститутського життя. Про це свідчить така динаміка:

 

 

1988-1989 (кількість)

2006 (кількість)

Навчальних корпусів

1

4

Факультетів

3

11

Спеціальностей

6

49

Студентів

2835

7202

Кафедр

13

40

Викладачів

144

448

Докторів наук, професорів

2

6

Кандидатів наук, доцентів

48

81

 

У 1998 році інститут було реорганізовано в Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини.

Освіта в м. Умані бере початок у XVIII ст., коли у 1766 р. при уніатському монастирі було відкрито василіанське училище. Навчання проводилося польською мовою. В ХІХ ст. було відкрито два пансіони «шляхетних дівиць» та діяло сімнадцять шкіл, вони поклали початок організованій початковій освіті

Історія підготовки педагогічних кадрів в Умані розпочалася 1908 р., коли було засновано чотирикласне училище, при якому було відкрито дворічні курси підготовки вчителів початкових училищ. У 1923 р. навчальний заклад реорганізовано у вищі трирічні педагогічні курси, у 1924 р. – в педагогічний технікум.

Проте, вищий навчальний заклад педагогічного спрямування було відкрито лише у 1930 р. коли постановою Ради Народних Комісарів УСРР від 11 серпня 1930 р. «Про реорганізацію мережі й системи педагогічної освіти», в Умані було вирішено створити Інститут соціального виховання.

Уманський інститут соціального виховання, на час свого створення мав лише чотири факультети: техніко-математичний, соціально-економічний, мовно-літературний та біологічний.

Організовувати новий вищий навчальний заклад в провінційному місті, де існували вже Сільськогосподарський інститут та Педагогічний технікум було справою не з легких. Оскільки питання про організацію навчального закладу було підняте занадто пізно, тому не було можливості вчасно підготуватися до початку навчального року та здійснити набір студентів.

Навчання в інституті розпочалося лише 15 жовтня 1930 р. Оскільки Наркомат освіти УСРР практичної допомоги в організації навчального закладу не надавав, на плечі місцевих органів влади лягло відповідальне завдання - формування його навчальної та матеріальної бази. Практично з нуля створювалися навчальні кабінет та лабораторії, бібліотека, гуртожитки.

Перший набір студентів становив 120 осіб, значна частина яких мала семирічну освіту. Одночасно при інституті був відкритий робітничий факультет з денним і вечірнім відділеннями. Комплектування закладу пізніше відбувалося за рахунок випускників робітничих факультетів і підготовчих курсів, випускники яких  зараховувалися до інституту без вступних іспитів. В 1932 р. при інституті діяло вже 5 робітничих факультетів: 1 денний та 4 вечірніх, що були розташовані в Умані, Звенигородці, Тальному та Монастирищі.

Першим директором закладу було призначено І. Шимка. На цій посаді він пропрацював не довго і вже з жовтня 1930 р. обов’язки директора виконував О.Ф. Лінник, а ще через 4 місяці директором став А.С. Пиріжняк.

Великою проблемою для новоствореного навчального закладу було забезпечення відповідним кадровим потенціалом. Вихід з проблеми вбачали у співпраці з Уманським педагогічним технікумом, співробітники якого охоче погоджувалися викладати в інституті навчальні дисципліни.

Навесні 1931 р. дирекція Уманського інституту соціального виховання неодноразово зверталася до РНК УСРР з проханням про покращення матеріально-фінансового стану закладу. Недофінансування, відсутність належних умов проживання та харчування призвели до скорочення контингенту студентів.

 

Проте, незважаючи на труднощі початкового періоду становлення, інститут вже наступного навчального 1931-1932 року запрацював як повноцінний вищий навчальний заклад. У 1933 р. перший випуск учителів склав 97 осіб. Країна отримала 25 учителів історії, 23 вчителя мови та літератури, 19 математиків та 30 учителів біології.

З 1933 р. відбувається реорганізація профілів підготовки педагогічних кадрів, створюється єдиний тип вищого педагогічного закладу – педагогічний інститут. У зв’язку з цим Уманський інститут соціального виховання було реорганізовано в Уманський педагогічний інститут з чотирирічним терміном навчання на факультетах: історичному, мовно-літературному, математичному та біологічному.

 

У 1935 р. біологічний факультет був реорганізований в природничо-географічний факультет Уманського педагогічного інституту. У зв’язку з гострою потребою у педагогічних кадрах, інститут стає Учительським, термін навчання скорочується до 2-х років. В цей час працювали факультети: фізико-математичний, природничо-географічний, а також вечірнє відділення по підготовці вчителів мови і літератури.

За перші майже 10 років свого існування інститут підготував 1537 учителів.

Друга світова війна тимчасово припинила існування інституту. Німецька окупаційна влада відновила роботу інституту, проте 28 листопада 1941 року в місті змінилася влада. На зміну військовому управлінню прийшла цивільна адміністрація рейхскомісаріату «Україна». У зв’язку з цим Уманський учительський інститут незабаром припинив свою роботу.

Викладачі та студенти Учительського інституту опинилися на фронтах Другої світової війни, поповнили ряди  партизанських формувань. Їх подвиг відзначений бойовими нагородами. Є серед них і Герой Радянського Союзу – випускник Уманського учительського інституту М.З. Панченко.

10 березня 1944 р. Умань було звільнено від нацистських загарбників, а 12 травня  Раднарком УРСР видав постанову про відновлення діяльності інституту. Запрацювало 2 факультети: фізико-математичний та природничо-географічний. Після війни до інституту почали повертатися колишні викладачі та студенти. Матеріальна база міцніла, зростав викладацький склад і це дозволило відкрити нові факультети. 1946 року відновив свою діяльність історичний факультет. У 1947 р. до природничо-географічного факультету було приєднано такі ж факультети Одеського та Київського учительських інститутів. Цьому сприяло створення при інституті агоробіологічної станції, яка стала польовою лабораторією для студентів, які проходили польову практику з ботанічних і сільськогосподарських циклів дисциплін.

 

1952–1953 навчальний рік був роком чергової реорганізації закладів педагогічної освіти. Уманський учительський інститут був реорганізований в  Уманський державний педагогічний інститут. Строк навчання збільшився з трьох до чотирьох років. Інститут повсякчас розвивався, зростала навчально-технічна база: споруджено нові майстерні, лабораторії, закуплено нове обладнання. Крім існуючих раніше фізико-математичного та природничо-географічного факультетів у 1960 р. створено факультет педагогіки і методики початкової освіти.

Інститут завжди користувався популярністю серед абітурієнтів, що завжди забезпечувало йому виконання планів набору студентів. Це пояснювалось вигідним географічним розміщенням міста Умані, яке розташоване на стику п’яти областей України.

У зв’язку з увічненням пам’яті Павла Григоровича Тичини, 23 вересня 1967 року постановою Ради Міністрів УРСР інституту присвоєно ім’я видатного поета. З цього часу він іменується Уманським державним педагогічним інститутом імені Павла Тичини.

 

Середина 70-х років ХХ століття створила умови для розвитку вищих навчальних закладів України та покращення їх матеріальної бази. Позитивна динаміка дала можливість розширити спектр підготовки студентів і в Уманського державного педагогічному інституті імені Павла Тичини. З 1976 року тут розпочато підготовку вчителів на факультеті загальнотехнічних дисциплін і праці.

У вересні 1980 р. інститут відсвяткував свій півстолітній ювілей. У цей період в його стінах навчалося близько 2500 студентів, навчально-виховний процес забезпечували 13 кафедр,  у складі яких працювали 3 доктори і 40 кандидатів наук. Введено в дію два гуртожитки на 1000 місць з усіма комунальними зручностями.

 

У 90-х роках ХХ ст. одним із стратегічних завдань інституту був пошук можливостей заявити про себе на всеукраїнському рівні. У кінці травня 1996 р. проведено день Уманського державного педагогічного інституту в Національному університеті «Києво-Могилянська Академія», а 19 листопада 1997 р. відбулася презентація вузу в Національному центрі «Український дім» у Києві. Створювалися нові факультети: 1992 р. – дошкільний, в 1994 – філологічний та економічний на комерційних засадах, а у 1998 р. – факультет довузівської підготовки. В цей час Інститут зав’язує і підтримує міцні зв’язки з академічними, науково-дослідними установами та навчальними закладами за кордоном. Його викладачі проходили стажування в кращих навчальних закладах США та Великої Британії.

Для формування бази підготовки науково-педагогічних кадрів у 1993 р. в інституті було відкрито аспірантуру зі спеціальностей: історія України, теорія та історія педагогіки, теорія та історія релігій, вільнодумства та атеїзму, філософія політики. З усіх спеціальностей велася підготовка магістрів. Кількість студентів у цей час уже складала 4392 особи.

Зміцнення матеріально-технічної бази, розширення спектру надання освітніх послуг, зростання кадрового потенціалу та кількості студентів створили умови для зміни статусу навчального закладу. У 1998 році постановою Кабінету Міністрів України від 4 березня інститут було реорганізовано в Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини.

На базі університету був створений потужний навчально-науково-виробничий комплекс у складі Корсунь-Шевченківського педагогічного училища, Уманського гуманітарно-педагогічного коледжу, Уманської міської гімназії ім. Івана Франка, Шевченківського спеціалізованого ліцею-інтернату та СПТУ №36 м. Умані.

Починаючи з 2000-х років, розширюється спектр напрямків та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців для загальноосвітніх навчальних закладів. Створюються нові факультети – факультет іноземної філології, фізичного виховання, соціальної підготовки та психологічної освіти, історичний факультет.