Польський культурно-освітній центр є структурним підрозділом відділу міжнародних зв'язків Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини і здійснює свою діяльність з метою широкого залучення професорсько-викладацького складу, докторантів, аспірантів і студентів вузу, вчителів шкіл до ознайомлення з мовою, історією, культурою, економікою Польщі, а також координує зусилля інституту/факультетів та кафедр у сфері польсько-українського наукового, освітнього та культурного співробітництва. Основними напрямами діяльності центру є підготовка та реалізація спільних (українсько-польських) науково-освітніх проєктів, проведення лекцій, бесід та заходів з історії, культури, мистецтва, традицій із залученням як вітчизняних так і зарубіжних науковців, сприяння у реалізації програм академічної мобільності, подвійного диплому тощо, організація курсів з вивчення польської мови.

Міжнародний центр культурно-освітньої інтеграції є структурним підрозділом відділу міжнародних зв’язків Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Основні завдання роботи Центру: підготовка іноземних студентів університету до участі у наукових та культурно-освітніх заходах різного рівня; надання додаткових освітніх послуг у галузі вивчення іноземними студентами української мови та писемності; організація семінарів, круглих столів, культурних виставок, публічних презентацій, святкувань державних і національних свят з метою ознайомлення студентів та викладачів з історією, культурою та традиціями країн, з яких прибули студенти-іноземці на навчання; розвиток зв’язків університету з органами управління освітою і ЗВО закордону, посольствами країн в Україні, формування позитивного іміджу Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини в засобах масової інформації України і закордону.