Польський культурно-освітній центр є структурним підрозділом відділу міжнародних зв'язків Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини і здійснює свою діяльність з метою широкого залучення професорсько-викладацького складу, докторантів, аспірантів і студентів вузу, вчителів шкіл до ознайомлення з мовою, історією, культурою, економікою Польщі, а також координує зусилля інституту/факультетів та кафедр у сфері польсько-українського наукового, освітнього та культурного співробітництва. Основними напрямами діяльності центру є підготовка та реалізація спільних (українсько-польських) науково-освітніх проєктів, проведення лекцій, бесід та заходів з історії, культури, мистецтва, традицій із залученням як вітчизняних так і зарубіжних науковців, сприяння у реалізації програм академічної мобільності, подвійного диплому тощо, організація курсів з вивчення польської мови.

Україно-ізраїльский центр освіти, науки і культури є структурним підрозділом університету і здійснює свою діяльність з метою залучення професорсько-викладацького складу, студентів ЗВО, вчителів шкіл до ознайомлення з мовою, історією, культурою Ізраїлю, а також координує зусилля інститутів, факультетів та кафедр у сфері українсько-ізраїльського освітнього, наукового, освітнього та культурного співробітництва. Основними напрямами діяльності центру є підготовка та реалізація спільних (українсько-ізраїльських) науково-освітніх проєктів, організація обміну викладачами-науковцями й студентами Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини і ЗВО Ізраїлю, ініціювання виконання спільних науково-дослідних та науково-
освітніх проєктів, організація і проведення міжнародних наукових конференцій, семінарів тощо з різних галузей знань, зокрема історії, лінгвістики, філософії релігієзнавства, психології, педагогіки, інформаційних технологій.

Українсько-туркменський культурно-освітній центр є структурним підрозділом Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Центр співпрацює з посольством Туркменістану в Україні, іншими міжнародними культурно-освітніми центрами України та зарубіжних країн, вони здійснюють організацію культурно-освітньої діяльності студентів Туркменістану. Основною метою центру є сприяння мовній та культурній адаптації студентів з Туркменістану, надання освітніх послуг у галузі вивчення іноземними студентами української мови та писемності, підготовка туркменських студентів до участі у наукових та культурно-освітніх заходах різного рівня, організація семінарів, круглих столів, виставок та презентацій з метою ознайомлення українських студентів та викладачів з історією Туркменістану, розвиток зв'язків з органами управління освітою і ЗВО Туркменістану, посольством Туркменістану в Україні.