Система рейтингового оцінювання запроваджена в університеті з метою підвищення ефективності та результативності професійної діяльності науково-педагогічних працівників; накопичення статистичної інформації про динаміку розвитку кафедр і факультетів (інституту); дотримання принципів прозорості та об’єктивності в оцінюванні діяльності науково-педагогічних працівників і структурних підрозділів; створення умов для здорової конкуренції у професорсько-викладацькому колективі; забезпечення якості освітньої діяльності та вищої освіти.