Загальноуніверситетські підрозділи
library.udpu.edu.ua – Бібліотека університету
nauka.udpu.edu.ua – Науковий портал
profcom.udpu.edu.ua – Профком університету
dspace.udpu.edu.ua – Інституційний репозитарій
dls.udpu.edu.ua – Система дистанційного навчання
pkoc.udpu.edu.ua – Польський культурно-освітній центр
sukhomlynsky.udpu.edu.ua – Науково-дослідна лабораторія "В.О. Сухомлинський і школа ХХІ століття"
utcec.udpu.edu.ua – Українсько-туркменський культурно-освітній центр

 

Інститути, факультети
econom.udpu.edu.ua – Інститут економіки та бізнес-освіти
fdo.udpu.edu.ua – Факультет дошкільної та спеціальної освіти
ff.udpu.edu.ua – Факультет філології та журналістики
ffv.udpu.edu.ua – Факультет фізичного виховання
fld.udpu.edu.ua – Факультет іноземних мов
fmf.udpu.edu.ua – Факультет фізики, математики та інформатики
fpo.udpu.edu.ua – Факультет початкової освіти
fspo.udpu.edu.ua – Факультет соціальної та психологічної освіти
history.udpu.edu.ua – Історичний факультет
mpf.udpu.edu.ua – Факультет мистецтв
pgf.udpu.edu.ua – Факультет природничої освіти та природокористування
tpf.udpu.edu.ua – Факультет професійної та технологічної освіти
www.kukim.org – Канівський фаховий коледж культури і мистецтв Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

 

Кафедри
informatika.udpu.edu.ua – Кафедра інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій
kafam.udpu.edu.ua – Кафедра англійської мови та методики її викладання
kaftim.udpu.edu.ua – Кафедра теорії та практики іноземних мов
chemistry.udpu.edu.ua – Кафедра хімії та екології
biology.udpu.edu.ua – Кафедра біології та здоров'я людини
geography.udpu.edu.ua – Кафедра географії, геодезії та землеустрою
famv.udpu.edu.ua – Кафедра фізики та астрономії і методики їх викладання
kvm.udpu.edu.ua – Кафедра вищої математики та методики навчання математики
kpokt.udpu.edu.ua – Кафедра професійної освіти та технологій за профілями
fspo.udpu.edu.ua – Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи
fspo.udpu.edu.ua – Кафедра педагогіки та освітнього менеджменту
fspo.udpu.edu.ua – Кафедра психології

 

Студентські сайти
stud.udpu.edu.ua – Студентський портал університету 

 

Сайти журналів університету
ipa.udpu.edu.ua – Історико-педагогічний альманах
eh.udpu.edu.ua – Економічні горизонти
usj.udpu.edu.ua – Уманська старовина
srso.udpu.edu.ua – Журнал “Соціальна робота та соціальна освіта”
psv.udpu.edu.ua – Збірник наукових праць “Проблеми підготовки сучасного вчителя”
psyj.udpu.edu.ua – Психологічний журнал

 

Сайти збірників університету
psv.udpu.edu.ua – Проблеми підготовки сучасного вчителя
pss.udpu.edu.ua – Психолого-педагогічні проблеми сучасної школи
znp.udpu.edu.ua – Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету
fch.udpu.edu.ua – Філологічний часопис