Викладачі та студенти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини нещодавно стали учасниками виїзного семінару, що проходив в межах міжнародного стажування «Розвиток м’яких навичок у професійній підготовці викладачів»/«Soft skills development in teaching professional training».

Програма стажування була створена з врахуванням концепції освіти упродовж усього життя та має на меті сприяти індивідуально-особистісному та професійному самовдосконаленню сучасних викладачів шляхом розвитку м’яких/надпрофесійних навичок на основі кращих міжнародних інноваційних практик щодо підвищення рівня кваліфікації фахівців.

Стажування передбачає 180 годин (6 кредитів ECTS) аудиторних занять, самостійної роботи та виїзний семінар, що проходив в Туреччині.

Після завершення повного циклу стажування усі учасники отримають сертифікати.

Довідково.

Виїзний семінар проходив за такими модулями:

МОДУЛЬ 1 - Комунікативні навички

Модуль передбачає розвиток вміння вибудовувати ефективну взаємодію з учасниками освітнього процесу на різних рівнях через вербальні та невербальні техніки з урахуванням специфіки та інтересів другої сторони переговорів.

Питання, які були представлені для обговорення:

- створення спільного поля діяльності для вирішенням освітніх завдань;

- проведення презентацій та самопрезентацій;

- розуміння суперечностей між вербальними та невербальними повідомленнями;

- публічні виступи, аргументування й переконання;

- використання зворотного зв’язку.

МОДУЛЬ 2 – Навчання протягом усього життя та навички управління інформацією

Робота в модулі спрямована на вміння успішно  формувати стратегію управління власним розвитком в  умовах швидких змін, а також можливість ефективно здійснювати саморегульоване навчання та пошук відповідної інформації з різних джерел й вміння ними ефективно керувати.

Питання, які були представлені для обговорення:

- пошуку, критичний аналіз і синтез інформації;

- планування й цілетворення;

- тайм-менеджмент;

- навички креативного та стратегічного мислення;

- навички критичного мислення та вирішення проблем.

МОДУЛЬ 3 -Управлінські навички

Модуль включає розвиток вміння здійснювати наставництво та бути готовим до ситуаційного лідерства, а також розвиток проектного мислення із застосуванням системного підходу для вирішенням актуальних освітніх завдань.

Питання, які були представлені для обговорення:

- теорії лідерства, роль лідера та члена групи;

- мотивація та командна взаємодія;

- делегування повноважень;

- здатність до аналізу та прийняття рішень;

- управління освітніми проектами.

Коучі виїзного семінару:

Іван Кульчицький –к.е.н, сертифікований коуч (ECF); сертифікований ментор із інноваційного підприємництва (CRDF Global USA); експерт із розробки стратегій, покращення бізнес-процесів та проектного менеджменту. Власник «Кульчицький консалтинг» та керівник проектів Агенції європейських інновацій.

Реалізував понад 50 міжнародних проектів; залучив близько 4 000 000 евро в економіку України; провів 1000 годин консультацій та навчань; автор/ співавтор книг: «Посібник лідера», «Вступ до академічного підприємництва» та ін.

Неля Лебідь – к.псих.н., тренерка та фасилітаторка міжнародних проектів та програм. Співзасновниця тренінгового центру Тирбаїе. Заступник директора з наукової роботи Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка. Досвід роботи в області розробки, проведення тренінгів, навчання тренерів з 2007 року. Досвід роботи у вищій освіті в сфері рекрутину, оцінки та навчання персоналу.

Стажування у Великій Британії, Фінляндії, Литві, Латвії та Польщі.

Прес-центр УДПУ