Проєкт Erasmus+, KА-1 (Республіка Польща)

Спільні наукові та навчальні інтереси, а також багаторічна співпраця з Державною вищою школою професійної  освіти імені Я.А. Коменського у м. Лєшно та Державною вищою школою професійної освіти ім. Іпполіта Цегельського у м. Гнєзно стали підґрунтям для нового проєкту академічної мобільності Erasmus+ (Міжнародна академічна мобільність – КА-1).

Мета проєкту та спільних консультацій полягає в обміні досвідом в галузі нових стандартів розвитку освіти відповідно до європейських принципів, що сприяє подальшому зміцненню співробітництва закладів вищої освіти. Це відображає наші потреби у викладанні (зокрема, STEAM предметів), дослідженні якості європейських стандартів реформування освіти.

Проєкт Erasmus+ відповідає об'єктивній переоцінці стратегічних пріоритетів концептуального розвитку нашого університету, а саме: удосконалює всі аспекти ролі міжнародного співробітництва та відносин в цілому. Академічний обмін сприяє реформуванню університету та охоплює навчальний процес, організацію наукових досліджень, трансфер технологій, інноваційний розвиток університету, просування та гармонізацію національної системи вищої освіти з європейською, якісне навчання компетентних фахівців, створення умов для підвищення мобільності, розширення автономії університетських факультетів.

00

DSC 0080

00 1