Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Наші пріоритети: якість, доступність, професіоналізм

Цимбал-Слатвінська Світлана Володимирівна
Вчене звання:
доцент
Науковий ступінь:
кандидат педагогічних наук
Телефон:
+38-096-033-96-33
Посада:
помічник ректора, доцент кафедри спеціальної освіти
Email:
lanatsimbal@gmail.com