Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Наші пріоритети: якість, доступність, професіоналізм

Годованюк Тетяна Леонідівна
Вчене звання:
професор
Науковий ступінь:
доктор педагогічних наук
Телефон:
(04744) 4-04-38
Посада:
проректор з наукової роботи, професор кафедри вищої математики та методики навчання математики
Email:
t.l.hodovaniuk@udpu.edu.ua

Народилася 29 грудня 1974 року в селі Шепилове Голованівського району Кіровоградської області.

У 1994 році закінчила Олександрійське педагогічне училище імені В. О. Сухомлинського за спеціальністю: «Викладання в початкових класах» та здобула кваліфікацію вчителя початкових класів, керівника дитячим хореографічним гуртком.

У 2002 році закінчила фізико-математичний факультет Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка і здобула кваліфікацію вчителя математики та основ економіки.

Трудову діяльність розпочала у 1994 році на посаді вчителя початкових класів, пізніше – вчителя математики.

З листопада 2001 року по вересень 2003 року працювала на посаді лаборанта кафедри теоретичної фізики та інформатики, до листопада 2005 року – на посаді викладача кафедри вищої математики Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

З 2005 по 2008 рр. навчалася в аспірантурі Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика навчання (математика), а з вересня 2018 по 2020 рр. – у докторантурі Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини за спеціальністю «011 – освітні, педагогічні науки».

У травні 2009 року захистила кандидатську дисертацію на тему «Методика індивідуального навчання історії математики студентів педагогічних університетів», а в червні 2020 року – докторську дисертацію на тему «Система методичної підготовки майбутніх учителів математики».

Наукова діяльність пов’язана з проблематикою вдосконалення методичної підготовки майбутніх учителів математики.

Автор понад 100 наукових та навчально-методичних праць, серед яких: 2 монографії, 1 навчально-методичний посібник рекомендований МОН України (у спіавторстві), навчальні посібники, статті що індексуються у міжнародних наукометричних базах даних Scopus, Web of Science (у співавторстві), статті в наукових фахових виданнях.

x