Загальноуніверситетські підрозділи
library.udpu.org.ua – Бібліотека університету
nauka.udpu.org.ua – Науковий портал
ukris.udpu.org.ua – Українсько-ізраїльський центр освіти, науки і культури
profcom.udpu.org.ua – Профком університету
business.udpu.org.ua – Інноваційний бізнес-інкубатор
dspace.udpu.org.ua – Інституційний репозитарій
dls.udpu.org.ua – Система дистанційного навчання
pkoc.udpu.org.ua – Польський культурно-освітній центр
urklinika.udpu.org.ua – Юридична клініка
sukhomlynsky.udpu.org.ua – Науково-дослідна лабораторія "В.О. Сухомлинський і школа ХХІ століття"
military.udpu.org.ua – Військово-мобілізаційний відділ
sno.udpu.org.ua – Система неперервної освіти вчителів початкової школи
utcec.udpu.edu.ua – Українсько-туркменський культурно-освітній центр


Інститути, факультети
econom.udpu.org.ua – Інститут економіки та бізнес-освіти
fdo.udpu.org.ua – Факультет дошкільної та спеціальної освіти
ff.udpu.org.ua – Факультет української філології
ffv.udpu.org.ua – Факультет фізичного виховання
fld.udpu.org.ua – Факультет іноземних мов
fmf.udpu.org.ua – Факультет фізики, математики та інформатики
fpo.udpu.org.ua – Факультет початкової освіти
fspo.udpu.org.ua – Факультет соціальної та психологічної освіти
history.udpu.org.ua – Історичний факультет
mpf.udpu.org.ua – Факультет мистецтв
pgf.udpu.org.ua – Природничо-географічний факультет
tpf.udpu.org.ua – Факультет професійної та технологічної освіти


Кафедри
informatika.udpu.org.ua – Кафедра інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій
kafam.udpu.org.ua – Кафедра англійської мови та методики її викладання
kafpin.udpu.org.ua – Кафедра іноземних мов
kaftim.udpu.org.ua – Кафедра теорії та практики іноземних мов
ktmnt.udpu.org.ua – Кафедра технологічної освіти
chemistry.udpu.org.ua – Кафедра хімії, екології та методики їх навчання
psychologia.udpu.org.ua – Кафедра психології
biology.udpu.org.ua – Кафедра біології та методики її навчання
geography.udpu.org.ua – Кафедра географії та методики її навчання
famv.udpu.org.ua – Кафедра фізики та астрономії і методики їх викладання
kvm.udpu.org.ua – Кафедра вищої математики та методики навчання математики
kttd.udpu.org.ua – Кафедра технiко-техногологiчних дисциплiн, охорони працi та безпеки життєдіяльності
kpokt.udpu.org.ua – Кафедра професійної освіти та технологій за профілями


Студентські сайти
ftr.udpu.org.ua – Факторіал - сайт студентського самоврядування факультету фізики, математики та інформатики
ssps.udpu.org.ua – Студентська соціально-психологічна служба
stud.udpu.org.ua – Студентський портал
studef.udpu.org.ua – Студентський портал інституту економіки та бізнес-освіти
studfspo.udpu.org.ua – Світ очима студентів факультету соціальної та психологічної освіти
studmpf.udpu.org.ua – Студентський портал факультету мистецтв


Сайти журналів університету
hpa.udpu.org.ua – Історико-педагогічний альманах
sce.udpu.org.ua – Порівняльно-педагогічні студії

Сайти збірників університету
ppsv.udpu.org.ua – Проблеми підготовки сучасного вчителя
pss.udpu.org.ua – Психолого-педагогічні проблеми сільської школи
znp.udpu.org.ua – Збірник наукових праць УДПУ