Дієвою формою підвищення кваліфікації та удосконалення професійної компетентності завідувачів кафедр є діяльність Науково-методичного центру професійного розвитку викладачів УДПУ (директор – д.пед.н., професор, завідувач кафедри педагогіки та освітнього менеджменту Олександр Коберник). 

18 березня 2019 р у рамках реалізації програми з розвитку лідерства та управлінської компетентності завідувачів кафедр університету проведено засідання науково-методичного семінару та заслухано низку доповідей з актуальних питань.

Про особливості підготовки науково-педагогічних кадрів доповідали д.пед.н., професор, проректор з інноваційних досліджень та європейської інтеграції Наталія Коляда та к.пед.н., доцент, завідувач відділу аспірантури та докторантури Галина Чирва. Доктор психологічних наук, професор кафедри психології Людмила Мороз доповідала про розвиток лідерського потенціалу завідуючого кафедри.

Під час семінару виступаючими було окреслено пріоритетні завдання з організації наукової діяльності професорсько-викладацького складу університету; охарактеризовано вимоги чинного законодавства щодо присудження вчених та наукових звань; окреслено складники розвитку лідерського потенціалу завідувача кафедри.

Організатори та учасники семінару висловили сподівання, що високий професіоналізм та належна публікаційна активність науково-педагогічного складу університету, взаємна підтримка та натхнення нададуть змогу зберегти та примножити вагомі наукові здобутки університету.

Прес-центр УДПУ