В умовах дистанційного навчання психологічна підтримка студентів, окрім індивідуальних та групових онлайн-зустрічей реалізується також через розробку буклетів, листівок, журналів просвітницького характеру.

Гортаючи сторінки Психологічного практикуму, студенти мають можливість переглянути своє ставлення до себе та свого місця у суспільстві, навчитись краще відчувати свої кордони та вміти свідомо відстоювати їх, поважаючи при цьому межі інших людей.

Матеріали Психологічного практикуму покликані зорієнтувати увагу студентів на професійному самоусвідомленні, визначити їх успішність в конкретних видах професійної діяльності, а також допомогти віднайти внутрішні ресурси для успішного вирішення життєвих задач та цілей.

Даний експрес-курс служитиме прекрасним інструментом, який дозволить заглибитись у свій внутрішній світ, розвивати здатність конструктивного вирішення проблемних ситуацій, вдосконалювати навички емоційної саморегуляції, оволодіти навиком будівництва довіри з метою комфортної та ефективної взаємодії з іншими людьми.

Психологічний практикум доступний для завантаження з метою забезпечення вільного користування ним студентською молоддю.

Пресцентр УДПУ