Відбулася шоста Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Просоціальна особистість у гендерному вимірі: теоретико-методологічні та прикладні аспекти», приурочена до 140-річчя українського жіночого руху.

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини є одним із співорганізаторів проведення конференції.

Конференція об’єднала науковців, викладачів, громадських діячів, здобувачів вищої освіти, представників територіальних громад, які працюють над вирішенням теоретичних і практичних аспектів реалізації основних напрямів державної ґендерної політики: утвердження ґендерної рівності; недопущення дискримінації за ознакою статі; забезпечення рівної участі жінок і чоловіків у прийнятті суспільно важливих рішень; забезпечення рівних можливостей жінкам і чоловікам у поєднанні професійних та сімейних обов’язків; підтримки сім’ї, формування відповідального материнства і батьківства; виховання культури ґендерної рівності серед населення.

Детальніше на сайті

Пресцентр УДПУ