Директор Польського культурно-освітнього центру Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини професор кафедри всесвітньої історії та методик навчання Ігор Кривошея в рамках програми POLONISTA для науковців Національної Агенції Академічних Обмінів (NAWA) в Університеті імені Адама Міцкевича в Познані здійснював наукове дослідження «Антропологія василіянської школи в Умані».

Реалізацію проєкту попередньо було заплановано на 2022 р., але через агресію Росії проти України перенесено на 2023 р. У 2022 р. продовжувалася робота над окресленою проблематикою, що знайшло своє відображення в статтях, опублікованих у наукових часописах у 2022-2023 рр. Упродовж перебування в Польщі здійснювалася робота з архівними документами та опрацювання польської історіографії.

Тема дослідження крізь призму інтердисциплінарних досліджень обговорювалася на зустрічах з науковцями університетів Познані (Університет імені Адама Міцкевича: науковий опікун – проф., д-р габ. Міхал Звєжиковський; проф., д-р габ. Томаш Мізеркевич; проф., д-р габ. Александр Миколайчак; проф., д-р габ. Мачей Франц; проф., д-р габ. Богуслав Бакула, проф., д-р габ. Лукаш Рожицький, проф., д-р габ. Рафал Димчик), Кракова (Єзуїтський університет: проф., д-р габ. Марек Халабурда; Папський університет імені Яна Павла ІІ: д-р Павєл Крокош), Ольштина (Державний архів в Ольштині: директор проф. д-р габ. Норберт Каспарек; Вармінсько-Мазурський університет: проф. д-р габ. Марек Мельник), Ченстохови (Університет імені Яна Длугоша: проф., д-р габ. Роберт Майзнер, д-р Норберт Моравєц).

Презентація проєкту «Антропологія василіянської школи в Умані» відбулася в форматі лекцій-зустрічей з студентами і викладачами Університету імені Адама Міцкевича в Познані (Факультет польської і класичної філології – 14 червня 2023 р.; Факультет історії – 15 червня 2023 р.), працівниками Державного архіву й викладачами Вармінсько-Мазурського університету в Ольштині (9 серпня 2023 р.). Окрім того, дослідник брав участь у Першому світовому конгресі польської освіти і науки за кордоном.

Окремі дослідницькі аспекти проєкту було висвітлено в інтерв’ю на регіональному телебаченні Ольштина.

Проф. Ігор Кривошея також брав участь у Першому всесвітньому конгресі польської освіти і науки закордоном. Програма конгресу, в якому брали участь понад 500 учасників, була надзвичайно насиченою та цікавою: презентації, зустрічі, лекції та екскурсії.

Досягнуто домовленості щодо проведення у 2023 – 2024 рр. онлайн-лекцій з презентацією результатів дослідження для студентів університетів Познані, Кракова, Ольштина та Ченстохови. Проведено консультації щодо створення українсько-польської наукової групи, яка досліджуватиме василіянський освітній осередок в Умані.

Знайомство з напрацюваннями польських істориків у цій царині розширило дослідницький інструментарій науковця. Зібраний матеріал допоможе заповнити лакуни в біографіях вчителів і вихованців василіянської школи в Умані, а також застосувати новий методологічний інструментарій при написанні наукових статей. Зібраний матеріал після опрацювання буде презентовано в наукових публікаціях.

Пресцентр УДПУ