Центр забезпечення функціонування системи управління якістю освітньої діяльності УДПУ імені Павла Тичини запрошує здобувачів вищої освіти взяти участь в опитуванні «Студент про якість організації освітнього процесу» в університеті.

Опитування організоване для здобувачів освітньо-професійного ступеня «Молодший бакалавр», які навчаються за освітньо-професійними програмами: «Середня освіта (Трудове навчання та технології)», «Середня освіта (Природничі науки)», «Польська мова і література (переклад включно)», «Біологія (лабораторна діагностика)»; «Соціальна робота», «Психологія», а також для здобувачів освітнього ступеня «Бакалавр» за освітньо-професійними програмами: «Середня освіта (Інформатика)», «Менеджмент», «Екологія», «Готельно-ресторанна справа».

Здобувачі вищої освіти мають можливість висловити свою думку про зміст освітніх програм і навчальних дисциплін, рівень набуття навичок і вмінь, про методи передачі інформації, рівень кваліфікації викладацького складу та організації занять тощо.

Опитування передбачає заповнення здобувачами анкети «Студент про якість організації освітнього процесу», розміщеної на головній сторінці інформаційно-освітнього середовища університету (система Moodle) за посиланням. Щоб заповнити анкету, студентові необхідно ввійти в систему Moodle, скориставшись персональним логіном і паролем.

Анкета носить особистісний, оцінний і анонімний характер. Відповіді респондентів будуть проаналізовані в узагальненому вигляді і використані для удосконалення системи якості освіти та освітньої діяльності в університеті.

Опитування триватиме до 1 березня 2021 року.

Прес-центр УДПУ