Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини відповідно до Закону України «Про вищу освіту» оголошує конкурс на заміщення вакантних посад науково–педагогічних працівників(наказ № 338о/двід 27.03.2020р.).

Завідувач кафедри спеціальної та інклюзивної освіти– 1ст.

Завідувач кафедри фізики та інтегративних технологій навчання природничих наук – 1 ст.

Завідувач кафедри географії та методики її навчання – 1 ст.

Завідувач кафедритехнологічної освіти– 1 ст.

Завідувач кафедри української літератури, українознавства та методики її навчання– 1 ст.

Завідувач кафедри теорії та практики іноземних мов– 1 ст.

Завідувач кафедриіноземних мов– 1 ст.

Завідувач відділу аспірантури і докторантури – 1 ст.

Кафедра теорії і методики фізичного виховання:

доцент – 1 ст.

Кафедра медико-біологічних основ фізичної культури:

доцент – 1 ст.

Кафедра музикознавства та вокально-хорового мистецтва:

викладач – 0,5 ст.

Кафедра психології:

доцент – 2 ст.(1 ст. – дисципліни«Історія психології», «Основи психодіагностики і психокорекції»; 1 ст. – дисципліни   «Психологія», «Медіапсихологія»);

викладач – 0, 75 ст.

Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи:

професор – 1 ст.;

викладач – 1 ст.

Кафедра психології та педагогіки розвитку дитини:

доцент – 1 ст.

Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти:

професор – 1 ст.;

доцент – 1 ст.

Кафедра кафедри фізики та інтегративних технологій навчання природничих наук:

професор – 1 ст.

Кафедра інформатики і інформаційно-комунікаційних технологій:

доцент – 1 ст.

Кафедра біології та методики її навчання:

доцент – 2 ст.(1 ст. – дисципліни«Орнітологія», «Зоологія хребетних»; 1 ст. – дисципліни «Основи філогенії рослин і тварин», «Алелопатія»).

Кафедра хімії, екології та методики їх навчання:

доцент – 2 ст.(1 ст. – дисципліни«Біологічна хімія», «Органічна хімія»; 1 ст. – дисципліни «Методика навчання хімії в профільній школі», «Методика роз’яснення задач з хімії»).

Кафедра професійної освіти та технологій за профілями:

доцент – 1 ст.

Кафедра української мови та методики її навчання:

професор – 1 ст.;

доцент – 4ст.(1 ст. – дисципліни«Сучасна українська літературна мова», «Текстознавство»; 1 ст. – дисципліни «Сучасна українська літературна мова», «Загальне мовознавство»; 1 ст. – дисципліна «Сучасна українська літературна мова»; 1 ст. – дисципліни «Стилістична українська мова», «Лінгвістичний аналіз художнього тексту»).

Кафедра слов’янських мов та зарубіжної літератури:

доцент – 1 ст.

Кафедра української літератури, українознавства та методики її навчання

доцент – 1 ст.

Кафедра практичного мовознавства:

професор – 1 ст.;

доцент – 1 ст.

Кафедра англійської мови та методики її навчання:

доцент – 1 ст.

Кафедра теорії та практики іноземних мов:

доцент – 1 ст.;

викладач – 1 ст.

Кафедра іноземних мов:

доцент – 1 ст.

Кафедра історії України:

доцент – 1 ст.

Кафедра всесвітньої історії та методик навчання:

професор – 1 ст.;

доцент – 1 ст.

Кафедра маркетингу, менеджменту та управління бізнесом:

професор – 0,75 ст.

З Положеннямпро порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини та укладання з ними трудових договорів (контрактів), затвердженого вченою радою університету 26.12.2017 року (протокол №5) можна ознайомитися на офіційному веб-сайті університетуwww.udpu.edu.ua.

Документи приймаються по 27квітня 2020 року за адресою: вул. Садова 2, м. Умань, Черкаська обл., 20300, відділ кадрів (каб. 20).

Прес-центр УДПУ