Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини відповідно до Закону України «Про вищу освіту» оголошує конкурс на заміщення вакантних посад науково–педагогічних працівників (наказ № 889 о/д від 30.07.2021р.).

Кафедра теорії початкового навчання:

доцент – 2 ст. (1ставка – дисципліни «Основи природознавства та екології», «Основи екології»; 1ставка – дисципліни «Математика», «Основи логіки з методикою навчання»).

Кафедра музикознавства та вокально-хорового мистецтва:

викладач – 1 ст.

Кафедра інструментального виконавства:

старший викладач – 1 ст.

Кафедра психології:

доцент – 2 ст. (1ставка – дисципліни «Психологія», «Психологія вищої школи», «Психодрама»; 1ставка – дисципліни «Екстремальна психологія», «Психологія», «Психологія мислення»);

викладач – 1,5 ст. (1ставка – дисципліни «Психологія»; 0,5 ставка – дисципліни «Теорія і практика психокорекції», «Психологічна служба в системі освіти»);

Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи:

доцент – 1 ст.

Кафедра психології та педагогіки розвитку дитини:

старший викладач – 1ст.

Кафедра дошкільної освіти:

викладач – 1 ст.

Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти:

викладач – 2 ст. (1 ставка – дисципліни «Аномалії психічного розвитку», «Основи патопсихології та психотерапії», «Логопсихологія», «Логопедія (ринолалія); 1ставка – дисципліни «Мовленнєві сенсорні системи та їх порушення», «Фізична реабілітація осіб з вадами мовлення», «Лікувальна фізкультура та масаж в роботі з дітьми з особливими освітніми потребами», «Фізична реабілітація осіб з порушенням мовлення»);

Кафедра фізики та інтегративних технологій навчання природничих наук:

старший викладач – 1ст.

Кафедра вищої математики та методики навчання математики:

викладач – 1ст.

Кафедра географії та методики її навчання:

доцент – 1 ст.

Кафедра хімії, екології та методики їх навчання:

викладач – 1 ст.;

Кафедра технологічної освіти:

доцент – 1 ст.;

викладач – 1 ст.

Кафедра професійної освіти та технологій за профілями:

доцент – 1 ст.

Кафедра практичного мовознавства:

доцент – 1 ст.

Кафедра англійської мови та методики її навчання:

викладач – 3 ст. (2ставки – дисципліни «Практика усного та писемного мовлення»; 1ставка – дисципліни «Практика усного та писемного мовлення», «Практично фонетика»);

Кафедра соціальних і правових дисциплін:

доцент – 1 ст.

Кафедра фінансів, обліку та економічної безпеки:

старший викладач – 1 ст.

Кафедра маркетингу, менеджменту та управління бізнесом:

старший викладач – 1 ст.

Кафедра технологій та організації туризму і готельно-ресторанної справи:

викладач – 1 ст.

З Положенням про порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини та укладання з ними трудових договорів (контрактів), затвердженого вченою радою університету 23.02.2021 року (протокол №12) можна ознайомитися на офіційному веб-сайті університету www.udpu.edu.ua.

Документи приймаються по 30 серпня 2021 року за адресою: вул. Садова 2, м. Умань, Черкаська обл., 20300, відділ кадрів (каб. 20).

Прес-центр УДПУ