Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини відповідно до Закону України «Про вищу освіту» оголошує конкурс на заміщення вакантних посад науково–педагогічних працівників (наказ № 531 о/д від 29.05.2020р.).

Завідувач кафедри іноземних мов – 1 ст.

Завідувач відділу аспірантури і докторантури – 1 ст.

Кафедра теорії початкового навчання:
доцент – 3 ст. (1 ст. – дисципліни «Основи природознавства», «Трудове навчання з практикумом»; 1 ст. – дисципліни «Основи екології», «Основи природознавства»; 1 ст. – дисципліни «Математика з методикою розв’язування складних задач»).

Кафедра фахових методик та інноваційних технологій:
доцент – 1 ст.

Кафедра виховних технологій та педагогічної творчості у початковій школі:
доцент – 2 ст. (1 ст. дисципліни – «Педагогіка позашкільної освіти», «Теорія і методика виховної роботи»; 1ст. дисципліна – «Основи педагогічної майстерності»).

Кафедра теорії і методики фізичного виховання:
доцент – 0,25 ст.;
професор – 0,5 ст.;
викладач – 3 ст. (1 ст. дисципліни – «Фізичне виховання», «Гімнастика з методикою навчання»; 1 ст. дисципліни – «Теорія і методика фізичного виховання»; 1 ст. дисципліни – «Організація і методика оздоровчої фізичної культури).

Кафедра спортивних дисциплін:
викладач – 1 ст.

Кафедра медико-біологічних основ фізичної культури:
доцент – 1 ст.

Кафедра музикознавства та вокально-хорового мистецтва:
професор – 0,25ст.;
доцент – 1 ст.;
старший викладач – 1ст.;
викладач – 1 ст.

Кафедра інструментального виконавства:
доцент – 1 ст.;
старший викладач – 1 ст.;
викладач – 1 ст.

Кафедра хореографії та художньої культури:
викладач – 1 ст.

Кафедра образотворчого мистецтва:
доцент – 1 ст.;
викладач – 0,75 ст.

Кафедра психології:
професор – 1 ст.;
доцент – 2 ст. (1 ст. – дисципліни  «Психологія», «Психодрама»; 1 ст. – дисципліни «Особистість в екстремальних умовах»);
викладач – 1,25 ст. (1 ст. – дисципліни «Історія психології»; 0,25 ст. – дисципліни «Теорія і практика психокорекції»).

Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи:
доцент – 3 ст. (1 ст. – дисципліни  «Організація і методика соціально-педагогічного тренінгу», «Теорія і практика тренінгової роботи»; 1 ст. – дисципліни «Організація і методика соціально-педагогічного тренінгу»; 1 ст. – дисципліни «Технології соціальної роботи за рубежем», «Основи консультування»).
старший викладач – 1 ст.

Кафедра педагогіки та освітнього менеджменту:
професор – 1 ст.;
доцент – 3 ст. (1 ст. – дисципліни  «Педагогіка», «Педагогічна етика»; 1 ст. – дисципліни   «Педагогіка і психологія»; 1 ст. – дисципліни «Основи педагогічних досліджень», «Педагогіка»);
старший викладач – 2 ст. (1 ст. – дисципліни «Креактивні технології навчання у ВНЗ»; 1 ст. – дисципліна «Основи наукових досліджень»).

Кафедра дошкільної освіти:
професор – 2 ст. (1 ст. – дисципліни  «Інтернетика та прикладні технології в освіті», «Дошкільна педагогіка»; 1 ст. – дисципліни   «Педагогічна творчість», «Методика наукових досліджень в галузі»);
викладач – 3 ст. (1 ст. – дисципліна  «Методика відбору у спеціалізовані заклади для дітей з тяжкими порушеннями мовлення»; 1 ст. – дисципліни  «Дитяча практична психологія», «Фізична реабілітація осіб у педіатрії»; 1 ст. – дисципліни «Психологія спілкування», «Методика навчання іноземної мови у початковій школі»).

Кафедра психології та педагогіки розвитку дитини:
доцент – 2 ст. (1 ст. – дисципліни «Методика навчання української мови, літературного читання і письма»; 1 ст. – дисципліни «Теорія і методика музичного виховання», «Спеціальна психологія»).
старший викладач – 1 ст.

Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти:
викладач – 2 ст. (1 ст. – дисципліни  «Логопедія», «Основи діяльності реабілітаційних закладів»; 1 ст. – дисципліни «Мовленнєві сенсорні системи та їх порушення», «Лікувальна фізкультура і масаж»).

Кафедра фізики та інтегративних технологій навчання природничих наук:
професор – 1 ст.;
доцент – 1 ст.;
старший викладач – 1 ст.

Кафедра вищої математики та методики навчання математики:
старший викладач – 1 ст.;
викладач – 1 ст.

Кафедра інформатики і інформаційно-комунікаційних технологій:
доцент – 2 ст. (1 ст. – дисципліни  «Інформатика та ІКТ», «Захист інформаційних ресурсів»; 1 ст. – дисципліни «Програмування», «Методика навчання інформатики»);
старший викладач – 2 ст. (1 ст. – дисципліни «Методика навчання інформатики»,; 1 ст. – дисципліни «Мови програмування», «Програмування»).

Кафедра біології та методики її навчання:
професор – 0,5 ст.;
доцент – 1 ст.;
старший викладач – 2 ст. (1 ст. – дисципліни «Основи сільського господарства», «Біотехнологія та генна інженерія»; 1 ст. – дисципліни «Фізіологія рослин», «Менеджмент природних ресурсів»).

Кафедра географії та методики її навчання:
професор – 0,5 ст.;
доцент – 1 ст.;
старший викладач – 1 ст.;
викладач – 1 ст.

Кафедра хімії, екології та методики їх навчання:
доцент – 2 ст. (1 ст. – дисципліни «Фізколоїдна хімія», «Колоїдна хімія»; 1 ст. – дисципліни «Екосистемологія», «Харчова хімії»);
викладач – 3 ст. (1 ст. – дисципліни «Екологічне лісознавство», «Основи екології»; 1 ст. – дисципліни «Урбоекологія», «Основи екології»; 1 ст. – дисципліни «Аналітична хімія», «Фізична і колоїдна хімія).

Кафедра технологічної освіти:
доцент – 1 ст.;
викладач – 1,5 ст. (1 ст. - дисципліни «Народні ремесла і промисли», «Методика трудового навчання»; 0,5 ст. - дисципліни «Методика навчання креслення»).

Кафедра професійної освіти та технологій за профілями:
доцент – 3,5 ст. (1 ст. – дисципліна  «Основи інженерно-педагогічної творчості»; 1 ст. – дисципліни «Операційні системи», «Видавничі системи»; 1 ст. – дисципліни «Інфотматика та обчислювальна техніка», «Бази даних та інформаційні системи»; 0,5 ст. – дисципліна «Бази даних та інформаційні системи»).

Кафедра української мови та методики її навчання:
професор – 1 ст.;
доцент – 3 ст. (1 ст. – дисципліни «Українська діалектологія», «Етнолінгвістика»; 1 ст. – дисципліна «Історична практика української мови»; 1 ст. – дисципліна «Вступ до мовознавства», «Сучасна українська літературна мова»).

Кафедра української літератури, українознавства та методики її навчання:
доцент – 2 ст. (1 ст. – дисципліни «Академічна риторика», «Риторика»; 1 ст. – дисципліни «Історія української літератури»);
старший викладач – 2 ст. (1 ст. – дисципліни «Історія української літератури», «Сучасна українська література»; 1 ст. – дисципліна «Історія української літератури»). 

Кафедра практичного мовознавства:
доцент – 1 ст.;
викладач – 0,5 ст.

Кафедра англійської мови та методики її навчання:
професор – 1ст.;
доцент – 3 ст. (1 ст. – дисципліни «Практична граматика»; 1 ст. – дисципліни «Практичний курс англійської мови»; 1 ст. – дисципліни «Вибранні питання теорії і практики перекладу»);
старший викладач – 3 ст. (1 ст. – дисципліни «Практичний курс англійської мови», «Практична фонетика»; 1 ст. – дисципліни «Практика усного та писемного мовлення»; 1 ст. – дисципліни «Практичний курс англійської мови»);
викладач – 4 ст. (2 ст. – дисципліни «Практика усного та писемного мовлення»; 1 ст. – дисципліни «Практична граматика»; 1 ст. – дисципліни «Практика усного та писемного мовлення», «Практичний курс англійської мови» ).

Кафедра теорії та практики іноземних мов:
доцент – 0,5 ст.;
викладач – 1 ст.

Кафедра іноземних мов:
старший викладач – 1,5 ст. (1,5 ст. – дисципліни «Іноземна мова (англійська)», «Основи психодіагностики і психокорекції»).

Кафедра історії України:
доцент – 1,5 ст. (1 ст. – дисципліни «Історія України», «Військова історія України»; 0,5 ст. – дисципліни «Усна історія України», «Методологія історії»);
викладач – 1 ст.

Кафедра всесвітньої історії та методик навчання:
професор – 1 ст.;
доцент – 3 ст. (1 ст. – дисципліни «Всесвітня історія», «Історія слов’янських народів»; 1 ст. – дисципліни «Методика навчання правознавства», «Теорія і методика суспільствознавства»; 1ст. – дисципліни «Історична урбаністика», «Історія сучасного світу»);
старший викладач – 1 ст.

Кафедра філософії та суспільних дисциплін:
доцент – 3,5 ст. (1 ст. – дисципліни «Філософія», «Філософія історії»; 1 ст. – дисципліни «Філософія», «Філософія та соціологія освіти»; 1 ст. – дисципліни «Правове забезпечення вищої освіти», «Теорія держави і права України»; 0,5 ст. – дисципліни «Основи етики та естетики», «Логіка»);
старший викладач – 0,5 ст.;
викладач – 2 ст. (1 ст. – дисципліни «Філософія», «Екологічне право України»; 1 ст. – дисципліни «Етика, естетика», «Філософія»).

Кафедра фінансів, обліку та економічної безпеки:
професор – 1,25 ст. (1 ст. – дисципліна «Автоматизація економічних процесів (1С бухгалтерія)»; 0,25 ст. – дисципліни «Державний фінансовий контроль», «Фінансовий аналіз»);
доцент - 3 ст. (1 ст. – дисципліни  «Управлінський облік», «Податковий облік і звітність»; 1 ст. – дисципліни «Аудит (організація і методика аудиту)»; 1 ст. – дисципліни «Біржовий ринок», «Гроші і кредит», «Фінансова санація»);
старший викладач – 1 ст.

Кафедра маркетингу, менеджменту та управління бізнесом:
доцент – 4 ст. (1 ст. – дисципліни  «Менеджмент», «Теорія організації»; 1 ст. – дисципліни   «Статистика», «Маркетинг»; 1 ст. – дисципліни  «Самоменеджмент», «Психологія управління», «Психологія торгівлі»; 1 ст. – дисципліни  «Маркетинг», «Митна справа»);
старший викладач – 2,25 ст. (1 ст. – дисципліни «Електрона комерція», «Тренінг-курс «Start-up»; 1 ст. – дисципліни «Статистика», «Організація праці»; 0,25 ст. – дисципліни «Економічна етика», «Інтернет-реклама і маркетингові стратегії»);
викладач – 1 ст.

Кафедра технологій та організації туризму і готельно-ресторанної справи:
професор – 2 ст. (1 ст. – дисципліни «Інноваційні тренди в галузі харчування», «Ресторанні технології»; 1 ст. – дисципліни «Управління проектами в туризмі», «Організація туризму»);
доцент – 1 ст.;
викладач – 1 ст.

Кафедра економіки та соціально-поведінкових наук:
доцент – 4 ст. (1 ст. – дисципліни «Мікро і макроекоміка», «Основи економічної теорії»; 1 ст. – дисципліни «Економіка підприємства», «Інноваційний розвиток підприємств»; 1 ст. – дисципліни «Економіка», «Основи наукових досліджень»; 1 ст. – дисципліни «Методологія та організація наукових досліджень»).

З Положенням про порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини та укладання з ними трудових договорів (контрактів), затвердженого вченою радою університету 26.12.2017 року (протокол №5) можна ознайомитися на офіційному веб-сайті університету www.udpu.edu.ua.

Документи приймаються по 29 червня 2020 року за адресою: вул. Садова 2, м. Умань, Черкаська обл., 20300, відділ кадрів (каб. 20).

Прес-центр УДПУ