На засіданні спеціалізованої вченої ради К 74.053.02

в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини (зал засідань) відбудуться захисти дисертаційних досліджень:

18 грудня 2018 року 11.00 год.

на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук

зі спеціальності 13.00.05 – соціальна педагогіка

Герасименко Вікторія Анатоліївна

Соціальне виховання дітей у закладах позашкільної освіти в Україні в 20 – 50-ті роки ХХ століття

 

Науковий керівник

Рассказова Ольга Ігорівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри соціальної роботи і соціальної педагогіки (Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради).

 

Офіційні опоненти:

Алєксєєнко Тетяна Федорівна, доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, завідувач лабораторії соціальної педагогіки (Інститут проблем виховання НАПН України); Дереш Валентина Станіславівна, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри соціальної роботи, соціальної педагогіки та соціології (Херсонський державний університет).


18 грудня 2018 року 13.00 год.

на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук

зі спеціальності 13.00.05 – соціальна педагогіка

Боделан Марина Володимирівна

 

Формування функціональної компетентності майбутніх соціальних працівників з вуличної соціальної роботи в процесі професійної підготовки

 

Науковий керівник

Корнещук Вікторія Вікторівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри психології та соціальної роботи (Одеський національний політехнічний університет).

 

Офіційні опоненти:

Романовська Людмила Іванівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри соціальної роботи і соціальної педагогіки (Хмельницький національний університет); Котловий Сергій Анатолійович, кандидат педагогічних наук; старший викладач кафедри соціальних технологій (Житомирський державний університет імені Івана Франка).