Впродовж двох перших місяців 2018–2019 навчального року викладачами та студентами НН Інституту економіки та бізнес-освіти УДПУ (директор – професор Ольга Чирва) проведено багато цікавих навчально-наукових та виховних заходів, зустрічей.

Науково-педагогічні працівники беруть активну участь у роботі міжнародних, всеукраїнських та міжвузівських конференцій. Колосальні можливості для обміну думок та розширення особистих контактів отримали науковці інституту, які на чолі з директором Ольгою Чирвою взяли участь у роботі II Міжнародної науково-практичної конференції «Стратегічні напрями соціально-економічного та фінансового забезпечення розвитку національної економіки», що відбулася в Інституті бізнесу Білоруського державного університету. У жовтні викладачі кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки Оксана Вінницька, Тетяна Корнієнко, Людмила Чвертко та завідувач кафедри Максим Слатвінський гідно представили інститут на V Міжнародній науково-практичній конференції «Стратегія розвитку України: фінансово-економічний та гуманітарний аспекти», що відбулася в Національній академії статистики, обліку та аудиту в м.Києві.

Разом з тим, співробітники інституту постійно організовують зустрічі та активно співпрацюють з органами державної влади для вирішення важливих питань розвитку соціально-економічної сфери Уманщини. У вересні відбувся семінар-тренінг з бізнес-планування, учасниками якого стали сільські та селищні голови, представники місцевого бізнесу, громадськості, власники агросадиб, майстри народних ремесел Уманського району та міста Умань. Їх ознайомили із загальними правилами складання бізнес-плану, які потрібні для ефективного ведення бізнесу, розуміння перспектив та можливостей їх розвитку в сфері сільського зеленого туризму. Жодне з питань від учасників тренінгу не залишилося без ґрунтовної відповіді організаторів семінару.

Про позитивну роботу науково-практичного семінару на тему: «Сучасний стан та перспективи розвитку туристичних маршрутів Уманщини» свідчить значна кількість публікацій у місцевих ЗМІ, адже його програма також була спрямована на вирішення важливих питань розвитку туристичної сфери Уманщини та інклюзивного туризму.

В умовах інтеграції України до Європейського союзу перед суспільством постала потреба у реформуванні національної системи бухгалтерського обліку та звітності. Саме обговоренню цієї проблеми була присвячена робота науково-практичного семінару «Гармонізація бухгалтерського обліку та фінансової звітності України з міжнародними стандартами». До вирішення проблеми долучилися не лише викладачі та науковці інституту, а й бухгалтери-практики УДПУ, зокрема, головний бухгалтер Олена Ареп’єва та бухгалтер Наталія Скрипник.

25 жовтня відбувся черговий науково-практичний семінар «Маркетинг в системі управління підприємством», на якому обговорювалися сучасні концепції маркетингового управління діяльністю підприємства.

Не менш цікавими і змістовними були виховні заходи, проведені у рамках відзначення Тижня менеджера, Дня маркетолога, Тижня фінансиста та бухгалтера: тренінги, ігри, зустрічі, презентації, конкурси.

Можемо із впевненістю стверджувати, що освітня діяльність Навчально-наукового інституту економіки та бізнес-освіти спрямована на професійне становлення майбутніх спеціалістів, а професорсько-викладацький склад працює на перспективу.

Прес-центр УДПУ