В Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини одним із пріоритетних напрямів роботи є виконання науково-дослідних робіт, що виконуються за рахунок коштів державного бюджету на замовлення Міністерства освіти і науки України.

Однією з таких робіт є «Фольклористичні дослідження хорового виконавства та народного танцю Центральної України». Виконавці дослідження обґрунтовують теоретичні, методичні та практичні підходи до визначення специфічних характеристик й структурних компонент пісенного фольклору та фольклорного танцю Центральної України. За час роботи над проєктом науковцям університету на основі узагальнення матеріалів фольклорних розвідок вдалося підтвердити гіпотезу щодо загальнонаціонального характеру виконавської традиції народного хорового співу Центральної України. Проведено компаративний аналіз пісенного виконавства регіонів Центральної та Західної України та визначено специфічні риси пісенного виконавства та його відмінності.

На основі матеріалів фольклорних експедицій розробниками проєкту здійснено постановку хореографічної композиції «Ніч перед Різдвом» на основі типових рухів народних танців; записано 12 одиниць народних пісень Центральної України.

В Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини результати наукових досліджень використовуються в освітній практиці. Оновлено навчальні курси «Український народний сценічний танець», «Історія української музики». Науковці та студенти університету мають змогу познайомитися з маловідомими писемними пам’ятками, зокрема «Щоденником» Петра Федоровича Курінного, історичним джерелом вивчення української етнографії кінця ХІХ – перших десятиліть ХХ ст. та «Літургією Св. Іоанна Золотоуста», побудованою на кантах та псальмах, зібраних в Черкаському регіоніП. Д Демуцьким.

Матеріали досліджень використані також під час реалізації міжнародного проєкту «Eksploatacja /utworzenieUniwersytetu III Wieku» Фундації PomocPolakomnaWschodzie та StowarzyszeniemPolaków w Humaniu «Ognisko».

Прес-центр УДПУ