Кафедрою української літератури, українознавства та методик їх навчання Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини спільно з Сумським державним педагогічним університетом імені А.С.Макаренка, Черкаським національним університетом імені Богдана Хмельницького, Рівненським державним гуманітарним університетом проведено Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Актуальні проблеми літературної освіти (пам’яті О.Р.Мазуркевича та П.К.Волинського)».

Оскільки організація навчального процесу певною мірою залежить від стану літературної освіти, розуміння її сутності вчителем-словесником, на конференції розглядалися важливі питання, які необхідні для подальшого вдосконалення теорії і практики викладання літератури у школі: мовно-літературна освіта у контексті Нової української школи, літературна освіта як інструмент формування сучасної особистості, науково-педагогічна спадщина О.Р.Мазуркевича, теоретико-літературна спадщина П.К.Волинського.

Відкриваючи конференцію, доктор педагогічних наук, професор кафедри української мови та методики її навчання, декан факультету української філології УДПУ Валентина Коваль зазначила, що система підготовки школярів у цілому й літературна зокрема має ґрунтуватися на основі кращих традицій національної педагогіки. Саме тому постає необхідність вивчення історичного досвіду шкільної літературної освіти, накопиченого вітчизняною методикою. Його критичний аналіз є важливим джерелом розробки стратегії сучасної літературної освіти.

На пленарному засіданні виступили викладачі кафедри української літератури, українознавства та методик їх навчання УДПУ: Людмила Новаківська («Теоретико-практичні засади викладання словесності у спадщині О.Р.Мазуркевича»); Любов Пархета («Методичні концепти навчання української літератури у спадщині О.Р.Мазуркевича і В.О.Сухомлинського»); Марина Павленко («Аналіз художнього твору: методичний аспект»); Ірина Кучеренко («Інтегрована технологія вивчення української мови і літератури у загальноосвітній школі»); викладач кафедри практичного мовознавства Ірина Кучеренко («Інтегрована технологія вивчення української мови і літератури у загальноосвітній школі»), викладач кафедри педагогіки та освітнього менеджменту УДПУ ЛарисаТкачук («Внесок О.Р.Мазуркевича у розробку ідеї формування сучасної особистості»).

Близько 170 учасників із 25 навчальних і наукових установ України взяли участь у чотирьох секційних засіданнях конференції. Конференція засвідчила високий науково-професійний рівень її учасників, сприяла взаємному збагаченню фахівців, пошуку нових підходів і способів вирішення складних завдань вітчизняної мовно-літературної освіти.

Прес-центр УДПУ