Природничо-географічний факультет є одним із найстарших та потужних в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини. Маючи сучасну матеріально-технічну базу, якісний науково-педагогічний колектив нині факультет пропонує абітурієнтам здобути ґрунтовну вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним ступенем «Молодший бакалавр», «Бакалавр» та ступенем «Магістр» на денній і заочній формах навчання.

Прес-центр УДПУ