«Ще один університет!», «Прощавай, інституте, хай живе університет!» – з такими заголовками у вересні 1998 р. вийшла друком місцева та Всеукраїнська освітянська преса. На співробітників та студентів Уманського педагогічного інституту чекала надзвичайно приємна звістка – Постановою Кабінету Міністрів України на базі Уманського державного інституту імені Павла Тичини створено педагогічний університет.

Ректором університету залишився колишній очільник інституту – Кузь Володимир Григорович. 29–30жовтня 1998 р. відбулася презентація новоствореного Уманського державного педагогічного університету імені ПавлаТичини.

«Уманський державний педагогічний університет імені ПавлаТичини заявив про себе як центр науки, культури та духовності регіону - заклад формування учительських, викладацьких і керівних кадрів для освіти України. Колектив університету творчо працює в різних напрямках, наполегливо добиваючись високих показників, важливих для суспільства і держави. Уманський педагогічний університет став центром відродження культури та традицій народу, осередком просвіти і духовності – почесна місія і надзвичайно відповідальна!» – такими словами вітав колектив, студентство та гостей свята ректор Кузь В.Г.

До жовтня 1998 р., усього лише за один місяць, була проведена величезна реорганізаційна робота серед усіх докторантів, аспірантів, студентів та слухачів (3616 осіб на той час) Уманського державного педагогічного інституту до новоствореного університету, розроблено та затверджено його Статут, виготовлено печатки, штампи та багато-багато іншого.Тоді в університеті було 5 факультетів: педагогічний, природничий, фізико-технічний, філологічний та економічний, які готували спеціалістів із 9 спеціальностей. Навчальний процес здійснювався 16 кафедрами, які забезпечували викладання 308 дисциплін. Професорсько-викладацький склад налічував 218 осіб, серед яких 7 докторів наук, 73 кандидатів наук, доценти, академік Академії наук вищої школи України та Академії педагогічних та соціальних наук, Заслужений діяч науки і техніки України, Заслужений працівник вищої школи України, 2 Заслужені працівники народної освіти України.

Минуло 20 років і сьогодні Уманський педагогічний університет має у своєму складі уже 11 факультетів та навчально-науковий інститут. У структурі університету функціонує відокремлений підрозділ – Канівський коледж культури і мистецтв.Освітній процес в університеті забезпечують 39 кафедр. Науково-педагогічний потенціал складає 540 штатних працівники, зокрема, 2 дійсні члени (академіки) НАПН України, 1 академік Академії будівництва та архітектури України, 38 докторів наук, професорів та 278 кандидатів наук, доцентів. У складі науково-педагогічних працівників університету народний артист України, майстри спорту України міжнародного класу, лауреати міжнародних конкурсів та державних премій.На денній та заочній формах навчання вищу освіту з 9 галузей знань здобувають близько10 тисяч студентів (за ступенем бакалавр – із 33 спеціальностей, за ступенем магістр – із 30 спеціальностей).

Уманський державний педагогічний університет імені ПавлаТичини був і залишається провідним закладом вищої освіти європейського рівня на Черкащині, який забезпечує ринок праці висококваліфікованими та конкурентоздатними фахівцями за широким спектром педагогічних, інженерно-технологічних та економічних спеціальностей.

VIVAT ACADEMIA! VIVANT PROFESSORES!

Прес-центр УДПУ