Олександр Миколайович Коберник − доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки та освітнього менеджменту Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, відомий вітчизняний дослідник проєктної технології, голова науково-методичної комісії МОН України з питань виховання учнівської молоді, голова Всеукраїнської асоціації наукових і практичних працівників технологічної освіти, член 6 редколегій журналів та збірників наукових праць, серед яких журнали: «Трудова підготовка в рідній школі», «The Advanced Science» (США), «Балканско научно обозрение» «Хуманитарни Балкански изследвания», «Научен вектор на Балканите» (Болгарія), «Вестник Гродненского образования» (Республика Белорусь); голова спеціалізованої вченої ради Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, член спеціалізованої вченої ради Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, переможець Міжнародного конкурсу педагогів; автор багатьох підручників та посібників для закладів загальної середньої та вищої освіти.

Наукова школа була заснована О.М. Коберником на початку ХХІ століття. Він один із перших у вітчизняному освітньому просторі обґрунтував теорію та методику педагогічного проєктування, розробив проєктно-технологічну систему трудового навчання, які нині широко впроваджуються у закладах освіти.

На даний час членами наукової школи О.М. Коберника є понад 40 осіб. Із них: 8 докторів наук, 32 кандидати наук. Це науково-педагогічні працівники з Полтавського, Глухівського, Переяслав-Хмельницького, Кіровоградського, Хмельницького університетів, які захистили докторські і кандидатські дисертації під керівництвом О. Коберника і продовжують наукову співпрацю.

За період існування наукової школи підготовлено 8 докторів наук (А. Грітченко, А. Цина, С. Ящук, О. Бялик, В. Цина, Л. Новаківська,  І. Андрощук, М. Гагарін) та понад 30 кандидатів, опубліковано 2 підручники для закладів загальної середньої освіти, 23 монографії, 18 навчальних посібників з Грифом МОН України, більше 75 навчально-методичних посібників та понад 850 статей у фахових виданнях і збірниках, отримано 7 авторських свідоцтв; проведено 7 міжнародних та всеукраїнських конференцій і семінарів. 

Науково-дослідна група школи професора О.М. Коберника працює над обґрунтуванням теоретико-методологічних засад застосування проєктної технології у навчальній та виховній діяльності, трудовому навчанні і в позакласній роботі з метою формування в учнів життєвої активності, ключових компетентностей та ціннісних орієнтацій.

Основними досягненнями наукової школи є обґрунтування теоретико-методичних засад застосування проєктної технології у навчальному та виховному процесі, на уроках трудового навчання та в позакласній роботі, розроблення етапів педагогічного проєктування, методики організації проєктної діяльності в середній та вищій школі. Розроблено навчальні посібники з теорії та методики виховання, навчання технологій, теорії і методики профільного навчання, за якими навчаються бакалаври, спеціалісти та магістри, використовуються у загальноосвітніх та вищих педагогічних  закладах освіти України.

За результатами власних наукових досліджень Коберник О. М. підготував і опублікував більше 350 наукових публікацій, серед яких 12 монографій, 2 підручники, 21 науково-методичний посібник для керівників шкіл, учителів та студентів, понад 250 наукових статей у провідних фахових виданнях України, Болгарії, Польщі, Чехії та ін., має 5 патентів на винаходи. Широко відомими і затребуваними педагогами-практиками є його праці: «Теорія і методика психолого-педагогічного проектування виховного процесу в школі», «Управління виховним процесом у загальноосвітньому навчальному закладі», «Наука управління загальноосвітнім навчальним закладом», «Проєктна технологія: теорія, історія практика», «Інноваційні педагогічні технології на уроках трудового навчання», «Методика трудового навчання: проєктно-технологічний підхід».

З кожним роком до наукової школи професора Коберника О. М. долучаються нові дослідники, для яких Олександр Миколайович є взірцем наукової ерудованості, інтелігентності, професіоналізму. Його шанують за доброзичливу вдачу, людяність, відповідальність, чесність, глибоку порядність. Він завжди відкритий до колег, особливо до молоді, світу і часу, в якому ми живемо, на запити якого маємо відповідати.

Цьогоріч науковій школі Коберника О. М. виповнюється20 років. З нагоди ювілею 23 червня 2021 р. об 1100 годині в онлайн-режимі відбудеться засідання наукової школи професора Олександра Миколайовича Коберника на тему: «Проєктна технологія в інноваційному освітньому просторі: вітчизняний та зарубіжний досвід».

Посилання на відеодзвінок: https://meet.google.com/wwh-fnjv-aux

Прес-центр УДПУ