Освітню програму запроваджено з 2017 р.

Мета програми:

Підготувати фахівців, здатних розв’язувати складні задачі та практичні у процесі навчання та професійної діяльності у галузі психології, що передбачає проведення наукових та проектних досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог, та здійснення професійної діяльності з урахуванням загальнолюдських цінностей та норм професійної етики психолога.

Можливість працевлаштування:

Посади  за ДК 003:2010:

2445 Професіонали в галузі психології;

2445.2 Психологи;

2445.2 80 Практичний психолог;

1232 20878 Головний психолог;

1229.7 Начальник центру (психологічного забезпечення, соціально-трудової реабілітації дорослих, з надання соціальних послуг тощо);

1229.7 Завідувач психолого-медико-педагогічної консультації;

1229.6 Завідувач центральної психолого-медико-педагогічної консультації;

2340 80 Консультант психолого-медико-педагогічної консультації;

2340 Консультант центральної психолого-медико-педагогічної консультації;

1232 Головний психолог.