Освітню програму запроваджено з 2017 р.

Мета програми:

Підготувати фахівців для практичної та науково-дослідницької роботи у галузі академічної і прикладної психології з глибокими знаннями проблем сучасної психології та навичками організації психологічної практики. Теоретико-методологічне узагальнення та глибоке переосмислення наявних знань з психології через наукову діяльність та професійну практику.

Можливість працевлаштування:

Посади за ДК 003:2010:

2310.2 Викладач вищого навчального закладу;

2445.1 23667 Науковий співробітник;

2352 22517 Інспектор вищого навчального закладу;

1237.2 21988 Завідувач (начальник) відділу (науково-дослідного);

2445.2 Психологи;

2445.2 80 Практичний психолог;

1232 20878 Головний психолог;

1229.7 Начальник центру (психологічного забезпечення);

1229.7 Завідувач психолого-педагогічної консультації;

1229.6 Завідувач центральної психолого-педагогічної консультації;

2340 80 Консультант психолого-педагогічної консультації;

2340 Консультант центральної психолого-педагогічної консультації.