Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Наші пріоритети: якість, доступність, професіоналізм

Освітній ступінь: Магістр
Тип освітньої програми: освітньо-професійна
Галузь знань: 01 Освіта/Педагогіка
Спеціальність: 012 Дошкільна освіта
Факультет/Інститут: Факультет дошкільної та спеціальної освіти
Кваліфікація: Організатор дошкільної освіти. Логопед. Організатор спеціальної та інклюзивної освіти

Мета освітньої програми. Забезпечити фундаментальну теоретичну і практичну підготовку висококваліфікованих фахівців (8 рівня НРК) за спеціальністю 012 Дошкільна освіта, які б оволоділи глибокими ґрунтовними знаннями, уміннями та навичками для виконання професійних завдань та  обов’язків організаторського та інноваційного характеру в системі дошкільної освіти, здатністю до самостійного формулювання і вирішення завдань практичної діяльності, знайомі з сучасними науковими досягненнями в галузі, можуть критично оцінювати та застосовувати на практиці теоретичні постулати та інноваційні методи, спроможні до самостійного професійно-особистісного зростання шляхом самовдосконалення.

Працевлаштування. Згідно з чинною редакцією Національного класифікатора України: Класифікатор професій (ДК 003:2010) станом 26.10.2017, магістр дошкільної освіти має право обіймати такі посади:

  • 1229.4 – Директор (завідувач) закладу дошкільної освіти;
  • 2332 – Методист з дошкільного виховання;
  • 2351.2 – Методист;
  • 20305 – Вихователь-методист;
  • 2332 – Вихователь закладу дошкільної освіти;
  • 2340 – Вчитель-логопед

 Згідно з Internаtional Standard Classification of Occupation 2008 (ISCO-08)

магістр може обіймати такі посади:

  • 1341 Child Care Services Managers;
  • 1345 Education Managers;
  • 2351 Education Methods Specialists

Особливості програми. Здобувач вищої освіти набуває здатності організовувати дошкільну освіту, проводити логопедичну роботу із дошкільниками, здійснювати моніторинг її реалізації, методично-просвітницьку і психологічну діяльність у закладах спеціальної та інклюзивної освіти, адміністрування цих освітніх закладів. 

Академічна мобільність. Під час навчання студенти беруть участь у програмах академічної мобільності в партнерських університетах Республіки Польща.

Наявність акредитації. Сертифікат про акредитацію Серія УД № 24008781. Термін дії сертифіката до 1 липня 2024 р. відповідно до рішення Акредитаційної комісії від 6 червня 2019 р. протокол № 136 (наказ МОН України від 12.06.2019 р. № 821)

x
ankara escort bayan