Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Наші пріоритети: якість, доступність, професіоналізм

Освітній ступінь: Молодший бакалавр
Тип освітньої програми: освітньо-професійна
Галузь знань: 09 Біологія
Спеціальність: 091 Біологія
Факультет/Інститут: Природничо-географічний факультет
Кваліфікація: молодший бакалавр біології

Освітньо-професійну програму Біологія запроваджено з 01.09.2020 року

Мета: освітня програма передбачає підготовку фахівців з біології, які здатні в професійній діяльності розв’язувати комплексні проблеми використовуючи методи та теоретичні досягнення сучасної біологічної науки.

Сфера працевлаштування: професійна діяльність галузі біологічних досліджень.

Професійні назви робіт: лаборанти в галузі біологічних досліджень, молодші фахівці в агрономії та в природно-заповідній справі.

x