Освітньо-професійну програму   Середня освіта (Географія. Біологія та здоров’я людини) запроваджено з 2018 року

Мета: забезпечити теоретичну та практичну підготовку висококваліфікованих кадрів, які б набули базових фахових знань для виконання професійних завдань та обов’язків прикладного характеру в галузі сучасної географічної науки, педагогіки та методики освіти, здатності до виробничої і педагогічної діяльності в умовах загальноосвітніх та спеціалізованих навчальних закладів.

Сфера працевлаштування: основна (базова) і старша (профільна) загальноосвітня школа та позашкільні навчальні заклади.

Професійні назви робіт: вчитель географії; вчитель біології та основ здоров'я; методист заочних шкіл і відділень; вчитель загальноосвітнього навчального закладу; вихователь-методист; методист з біології; методист з географії; консультант з питань здорового способу життя; організатор позакласної та позашкільної виховної роботи з дітьми; методист-валеолог; педагог-валеолог.