Освітня програма затверджена Вченою радою Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (протокол № 4 від 24.09.2020 р.), введена в дію 01.10.2020 р. наказом ректора № 1145 від 30.09.2020 р.

Мета освітньої програми. Забезпечити підготовку компетентного фахівця, здатного реалізувати професійну освітню діяльність на посаді вчителя географії, біології та основ здоров’я.

Працевлаштування. Бакалавр середньої освіти: основна (базова) школа

Бакалавр освіти може займати посади в освітніх і наукових закладах, займатися організаційно-управлінською діяльністю в державних і приватних установах, об’єднаннях громадян.

Посади за ДК 003:2010: (Класифікатор професій із змінами,

затвердженими наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 18 серпня 2020 року N 1574)

2442.2 Географ

2320 Вчитель закладу загальної середньої освіти

2320 Методист заочних шкіл і відділень

2331 Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти

1229.6 Керівник гуртка

2351.2 Консультант з питань здорового способу життя

3211 Лаборант (біологічні дослідження)

3340 Лаборант (освіта)

3491 Лаборант наукового підрозділу (інші сфери (галузі) наукових досліджень)

2320 Методист заочних шкіл і відділень

2455.2 Методист культурно-освітнього закладу

2359.2 Методист позашкільного закладу

2351.2 Викладач (методи навчання)

2351.2 Вихователь-м?%55тодист 2351.2 Методист з біології 2351.2 Методист з географії

2351.2 Консультант з питань здорового способу життя

2359.2 Організатор позакласної та позашкільної виховної роботи з дітьми

2359.2 Методист-валеолог

2359.2 Педагог-валеолог

2359.2 Педагог-організатор

2351.2 Інші професіонали в галузі навчання

2211.1 Молодший науковий співробітник (біологія)

2359.1 Молодший науковий співробітник (валеологія)

Особливості програми. Вивчення у сув’язі з географією системи біологічних наук у межах широкого кола дисциплін. Акцент на освіченість, поглиблення і створення знань, здатність навчатися за індивідуальною освітньою траєкторією.

Академічна мобільність. Академічна мобільність є одним із пріоритетних напрямів діяльності ЗВО, що передбачає участь здобувачів вищої освіти в освітньому процесі університету та партнерських закладів освіти, проходження навчальної або виробничої практики, проведення наукових досліджень із можливістю пере зарахування в установленому порядку опанованих навальних дисциплін, практик тощо.