Освітня програма затверджена Вченою радою Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини 

Мета освітньої програми. підготовка молодших бакалаврів маркетингу, які володіють сучасним економічним мисленням та відповідними компетентностями, необхідними для провадження ефективної маркетингової діяльності.

Працевлаштування. Працевлаштування на підприємствах будь-якої організаційно-правової працевлаштування форми (комерційні, некомерційні, державні, муніципальні), у яких випускники працюють як        фахівець в галузі маркетингу, ефективності підприємництва, раціоналізації виробництва;  економіст зі збуту; рекламіст; фахівець з методів розширення ринку збуту;  фахівець-аналітик з дослідження товарного ринку; спеціаліст відділу маркетингу підприємства; менеджера-консультант з питань комерційної діяльності та управління; менеджер з дослідження ринку та вивчення суспільної думки; менеджери (управителі) з реклами; фахівець зі зв’язків з громадськістю; товарознавець; спеціаліст з маркетингових досліджень; спеціаліст з логістики і товарно-цінової політики; спеціаліст з аналізу та планування маркетингової діяльності.

Подальше навчання. Мають право продовжити навчання на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти.

Академічна мобільність. Освітня програма надає можливість академічної мобільності в партнерських університетах Республіки Польща, Португалія.

Наявність акредитації. Очікується акредитація