Освітня програма затверджена Вченою радою Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини 

Мета освітньої програми.  Підготовка молодшого бакалаврів полягає у підготовці компетентних фахівців, які володіють основними знаннями, а також базовими й професійними компетентностями щодо забезпечення ефективного функціонування підприємств та забезпечення їх конкурентоспроможності на національному та міжнародному ринках.

Працевлаштування. Молодший бакалавр з менеджменту підготовлений для роботи на підприємствах, в установах та організаціях усіх галузей і здатний обіймати посади фахівців у сферах операційного менеджменту, продажу та маркетингу, управління бізнес-процесами та персоналом, зокрема: менеджера з адміністративної роботи, менеджера з логістики, менеджера з маркетингу, менеджера з персоналу, менеджера з постачання, менеджера із зв’язків з громадськістю, менеджера із зовнішньоекономічної діяльності, фахівця з управління проектами, фахівця з економічних питань

Подальше навчання. Молодший бакалавр зі спеціальності 073 «Менеджмент» може продовжити навчання за освітнім ступенем «бакалавр» відповідно до умов вступу.

Академічна мобільність. Освітня програма надає можливість академічної мобільності в партнерських університетах Республіки Польща, Португалія.

Наявність акредитації. Очікується