Мета освітньої програми. Забезпечити підготовку фахівців до розвитку, навчання і виховання дітей дошкільного віку в закладах дошкільної освіти.

Працевлаштування. Вихователь дітей в закладах дошкільної освіти.

Особливості програми. Здобувач початкового рівня вищої освіти набуває здатності встановлювати зв’язок між педагогічними впливами та досягнутими дітьми результатами; організовувати  роботу з батьками та іншими суб’єктами освітнього процесу; планувати освітньо-виховну роботу з урахуванням вікових і індивідуальних можливостей дітей дошкільного віку та складати прогнози щодо її ефективності.

Академічна мобільність. Під час навчання студенти беруть участь у програмах академічної мобільності в партнерських університетах Республіки Польща.