Освітня програма введена в дію 2016 р.

Мета освітньої програми – сформувати професійні компетентності майбутніх учителів української мови і літератури, зарубіжної літератури, англійської мови і літератури основної школи, які здатні інтегруватися у вітчизняний і світовий освітній простір.

Академічні права випускників.

 Можливість навчатися за програмою другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 014 Середня освіта (Українська мова і література) або за іншими спорідненими спеціальностями.

Професійні права випускників.

Випускники програми спрямовані на освітню, перекладацьку діяльність відповідно до чинного Національного класифікатора України (ДК 003:2010). Фахівці здатні обіймати такі первинні посади:

  • 3439 – фахівець (українська мова і література, зарубіжна література, англійська мова і література);
  • 3340 – лаборант (освіта); викладач-стажист, асистент вчителя;
  • 3491 – лаборант наукового підрозділу (українська мова і література);
  • 3431 – відповідальний секретар редакції; інспектор з контролю за виконанням доручень; секретар адміністративний; секретар органу самоорганізації населення; секретар комітету (організації, підприємства, установи);
  • 3435 – організатор діловодства.

Особливість програми. Програма надає можливість поглиблено вивчити англійську мову та літературу, опанувати основи копірайтингу та редакторської майстерності, що відкриває нові перспективи для подальшого працевлаштування на сучасному ринку зайнятості.