Освітня програма запроваджена з 2016 року

Мета програми: сформувати професійні компетентності майбутніх вчителів української мови і літератури та зарубіжної літератури, польської мови та літератури, здатних розв’язувати типові завдання у сфері організації та провадження освітньої діяльності в закладах середньої освіти.

Академічні права випускників.

 Можливість навчатися за програмою другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 014 Середня освіта (Українська мова і література) або за іншими спорідненими спеціальностями.

Професійні права випускників.

Бакалавр може працювати в літературно-видавничій галузі; забезпечувати освітній процес у закладах середньої освіти; у засобах масової інформації, РR-технологіях; в органах державної виконавчої влади; в апараті (секретаріаті) органів місцевого самоврядування; у різноманітних фондах, спілках, фундаціях гуманітарного спрямування, музеях, мистецьких і культурних центрах тощо.

Випускники програми спрямовані на освітню діяльність відповідно до чинного Національного класифікатора України (ДК 003:2010). Фахівці здатні обіймати такі первинні посади:

  • 3439 – фахівець (українська мова і література, зарубіжна література, польська мова і література);
  • 3340 – лаборант (освіта); викладач-стажист; 
  • 3491 – лаборант наукового підрозділу (українська мова і література);
  • 3431 – відповідальний секретар редакції; інспектор з контролю за виконанням доручень; секретар адміністративний; секретар органу самоорганізації населення; секретар комітету (організації, підприємства, установи);
  • 3435 – організатор діловодства.

Особливість програми. Навчання проводять двома мовами – українською і польською;  окремі курси дисциплін, пов’язані з вивченням польської мови, читають запрошені польські науково-педагогічні працівники,  викладачі Уманського державного педагогічного університету, які закінчили магістратуру чи пройшли науково-педагогічне стажування   у вищих навчальних закладах Польщі. Навчаючись за цією освітньою програмою, студенти мають можливість одержати диплом і польського навчального закладу. Здобувачі вищої освіти беруть участь у спеціальних семінарах разом зі студентами-учасниками програм МіГуС, Еразмус.