Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Наші пріоритети: якість, доступність, професіоналізм

Освітній ступінь: Магістр
Тип освітньої програми: освітньо-професійна
Галузь знань: 03 Гуманітарні науки
Спеціальність: 032 Історія та археологія
Факультет/Інститут: Історичний факультет
Кваліфікація: історик, вчитель історії (професійна), магістр історії та археології (академічна)

Освітня програма затверджена Вченою радою Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (протокол № 11 від 30.04.2020 р.), введена в дію 01.09.2020 р. наказом ректора № 634 о/д від 12.06.2020 р.

Мета освітньої програми. Підготовка історика, вчителя історії з глибокими фундаментальними знаннями, навичками  міждисциплінарного історичного дослідження, конкурентоспроможного фахівця, здатного будувати свою діяльність на основі проектування, креативного та творчого підходу, партнерства у комунікації та забезпечувати зв’язок між  історичною наукою і суспільною свідомістю у науковій та педагогічній діяльності.

Працевлаштування. Посади історика-дослідника, консультанта з питань історії та археології; молодшого наукового співробітника в галузі історії; вчителя історії в загальноосвітніх навчальних закладах, працівника наукових та громадсько-суспільних установ, органів державної влади і місцевого самоврядування, мас-медіа.

Особливості програми. Міждисциплінарна підготовка фахівців, що володіють науковим інструментарієм для теоретичних, експериментальних досліджень та практичної діяльності з історії. Програма базується на сучасних наукових знаннях про цілі і цінності історичної освіти, проблеми історичного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів, традиційні та інноваційні підходи до їх вирішення. Розвиває перспективи як української, так і світової історії, глибокі знання і критичний підхід до національної та світової історіографії.

Академічна мобільність. Під час навчання студенти беруть участь у програмах академічної мобільності в партнерських університетах Республіки Польща.

Наявність акредитації. Сертифікат про акредитацію Серія НД №2489156. Термін дії сертифіката до 1 липня 2026 р. відповідно до рішення Акредитаційної комісії від 21 червня 2016 р. протокол № 79-А (наказ МОН України від 21.06.2016 р. № 79-А).

x