Освітньо-професійну програму Середня освіта. Біологія. Психологія  запроваджено з 01.09.2017 року

Мета: формування у випускників загальних та фахових компетентностей для виконання професійних завдань та обов’язків освітнього та інноваційного характеру в галузі сучасної біологічної освіти; здатностей дослідження і оцінки педагогічних та біологічних явищ, інтерпретація та використання їх результатів у професійній діяльності; отримання студентами знань та вмінь у галузі педагогіки, психології, біології, із широким доступом до працевлаштування; інтересу до подальшого навчання та зацікавленості до більш поглибленого вивчення окремих областей педагогіки, психології та біології.

Сфера працевлаштування: професійна діяльність галузі біологічних досліджень та закладах загальної середньої освіти.  

Професійні назви робіт: фахівці в галузі освіти; лаборанти в галузі біологічних досліджень; асистенти ветеринарів, молодші фахівці в агрономії, лісовому, водному господарствах та в природно-заповідній справі