Освітня програма затверджена Вченою радою Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (протокол № 1 від 30.08.2016 р.).

Мета освітньої програми. Забезпечити підготовку компетентного фахівця, здатного реалізувати професійну освітню діяльність на посаді вчителя історії та географії.

Працевлаштування. Бакалавр середньої освіти: основна (базова) школа. Бакалавр освіти може займати посади в освітніх і наукових закладах, займатися організаційно-управлінською діяльністю в державних і приватних установах, об’єднаннях громадян.

Особливості програми. Вивчення у сув’язі з історією системи географічних наук у межах широкого кола географічних дисциплін. Акцент на освіченість, поглиблення і створення знань, здатність навчатися за індивідуальною освітньою траєкторією.

Академічна мобільність. Під час навчання студенти беруть участь у програмах академічної мобільності в партнерських університетах Республіки Польща.

Наявність акредитації. Сертифікат про акредитацію Серія НД № 2479787. Термін дії сертифіката до 1 липня 2026 р. відповідно до рішення Акредитаційної комісії від 16 червня 2016 р. протокол № 121 (наказ МОН України від 21.06.2016 р. № 79-А)