Освітня програма затверджена Вченою радою Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (протокол № 1 від 30.08.2016 р.).

Мета освітньої програми. Забезпечити підготовку компетентного фахівця, здатного реалізувати професійну освітню діяльність на посаді вчителя історії та правознавства.

Працевлаштування. Бакалавр освіти може займати посади в освітніх і наукових закладах, займатися організаційно-управлінською діяльністю в державних і приватних установах, об'єднаннях громадян.

Особливості програми. Освітньо-професійна програма орієнтована на науково-теоретичну, методологічну, методичну підготовку учителя історії та правознавства.

Академічна мобільність. Під час навчання студенти беруть участь у програмах академічної мобільності в партнерських університетах Республіки Польща.

Наявність акредитації. Сертифікат про акредитацію Серія НД № 2479787. Термін дії сертифіката до 1 липня 2026 р. відповідно до рішення Акредитаційної комісії від 16 червня 2016 р. протокол № 121 (наказ МОН України від 21.06.2016 р. № 79-А)