Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Наші пріоритети: якість, доступність, професіоналізм

Освітній ступінь: Бакалавр
Тип освітньої програми: освітньо-професійна
Галузь знань: 03 Гуманітарні науки
Спеціальність: 032 Історія та археологія
Факультет/Інститут: Історичний факультет
Кваліфікація: історик, вчитель історії основної школи, організатор краєзнавчо-туристичної роботи(професійна), бакалавр історії та археології (академічна)

Освітня програма затверджена Вченою радою Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (протокол № 1 від 29.08.2017 р.), введена в дію 01.09.2017 р. наказом ректора № 1762 від 31.08.2017 р.

Мета освітньої програми. Забезпечення наукової і професійної (теоретичної та практичної) підготовки конкурентоспроможного компетентного фахівця в галузі історії та археології, краєзнавчо-туристичної роботи у загальноосвітньому закладі.

Працевлаштування. Бакалавр історії та археології може працювати в науковій, організаційно-управлінській та освітній галузях; на викладацьких та інших посадах у закладах загальної середньої освіти, ВНЗ 1–2 рівнів акредитації; в органах державної влади і місцевого самоврядування; в аналітично-інформаційних інституціях; у друкованих та електронних засобах масової інформації, PR-технологіях; у соціальних, культурних та туристичних  закладах, громадських організаціях, партіях тощо.

Особливості програми. Освітньо-професійна (для бакалавра) програма ґрунтується на загальновідомих наукових результатах із врахуванням сьогоднішнього стану історичної науки, орієнтує на актуальні спеціалізації, в рамках яких можлива подальша професійна та наукова кар’єра.

Академічна мобільність. Під час навчання студенти беруть участь у програмах академічної мобільності в партнерських університетах Республіки Польща.

Наявність акредитації. Сертифікат про акредитацію Серія НД № 2479787. Термін дії сертифіката до 1 липня 2026 р. відповідно до рішення Акредитаційної комісії від 16 червня 2016 р. протокол № 121 (наказ МОН України від 21.06.2016 р. № 79-А)

x