Рік впровадження ОП - 2016 р.

Метою освітньої програми є поглиблення теоретичних та практичних знань, умінь, навичок студентів з фахових дисциплін за спеціальністю 014.04 Середня освіта (Математика) (з додатковою спеціалізацією: інформатика), опанування загальних засад методології професійної діяльності, формування загальних та професійних компетентностей, достатніх для ефективного виконання завдань інноваційного характеру професійної педагогічної діяльності в закладах загальної середньої освіти, набуття досвіду керування навчально-пізнавальною, науково-дослідницькою діяльністю здобувачів освіти.

Поєднання класичних і новітніх освітніх технологій, орієнтація на особистість забезпечують успішне опанування студентами вмінь і навичок, завдяки яким вони набувають високої кваліфікації та стають справжніми фахівцями. Наші випускники працюють у різних галузях, у тому числі фахівцями у закладах повної загальної середньої освіти.

Диплом про здобуття фізико-математичної освіти - це початок великого шляху, насиченого гідною роботою, досягненнями на сучасному рівні світової освіти і науки, цікавими подіями, подорожами, зустрічами. Це унікальна можливість для подальшого самовдосконалення й самореалізації.

Сфера працевлаштування – основна (базова) загальноосвітня школа.

Професійні види робіт за ДК 003:2010:

2331 Вчитель загальноосвітнього навчального закладу

Продовження освіти. Продовження навчання на другому рівні вищої освіти. Набуття кваліфікації за іншими предметними спеціалізаціями в системі післядипломної освіти.

Допуск до професії – наявність академічної і професійної кваліфікації, підтверджена документом про вищу освіту.