Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Наші пріоритети: якість, доступність, професіоналізм

Освітній ступінь: Бакалавр
Тип освітньої програми: освітньо-професійна
Галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки
Спеціальність: 051 Економіка
Факультет/Інститут: ННІ економіки та бізнес-освіти
Кваліфікація: бакалавр з економіки, фахівець у галузі економіки

Освітня програма затверджена Вченою радою Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (протокол № 1 від 29.08.2017 р.), введена в дію 01.09.2019 р. наказом ректора № 649 о/д від 30.08.2019 р.

Мета освітньої програми. Метою освітньо-професійної програми є підготовка висококваліфікованих фахівців ступеня бакалавр. Професійна підготовка передбачає формування таких навичок та вмінь, які дозволять бакалавру самостійно вирішувати складні питання, володіння сучасним економічним мисленням, теоретичними знаннями і практичними навичками, необхідними для розв’язання завдань предметної області діяльності.

Працевлаштування. Програма готує економістів, аналітиків, які займаються стратегічним і економічним плануванням розвитку підприємства, компанії, розробкою та впровадженням бізнес-планів, розрахунками економічної ефективності – фахівців середніх та великих компаній, державних установ та корпорацій

Особливості програми. Програма розвиває перспективи підготовки фахівців з економіки. Навчання базується на основі принципу індивідуалізації навчальних планів. Здобувачі поєднують навчальну діяльність з активною участю у наукових дослідженнях, наукових семінарах, конференціях, публікаціями у наукових журналах і збірниках наукових праць.

Інноваційні методи освітнього процесу.

Програма викладається українською мовою.

Наявність акредитації. Акредитовано 16.06.2018 р. за IІ (другим) рівнем ‑ бакалавр. Протокол №121 (Наказ МОН України від 21.06.2016 р. №79-А). Сертифікат Серія НД-IІ № 2479789. Термін дії сертифіката – до 01.07.2026 р.

 

x
ankara escort bayan