Мета: Підготовка сучасних висококваліфікованих фахівців, які володіють цілісними, системними знаннями в галузі хореографічного мистецтва, здатні ефективно, з використанням теоретичних знань, практичних навичок і інноваційних технологій, здійснювати педагогічну, балетмейстерську, виконавську діяльність у закладах початкової, профільної, фахової передвищої мистецької освіти, адаптовані до сучасних соціокультурних потреб, конкурентоспроможні на ринку праці.

Працевлаштування: основна (базова) середня школа; спеціалізовані школи І-ІІ ступенів; заклади дошкільної, позашкільної та початкової мистецької освіти; будинки культури та творчості.

Професійні назви робіт:

  • вчитель закладу загальної середньої освіти (2320);
  • викладач мистецької школи (за видами навчальних дисциплін) (3340);
  • керівник студії, колективу (за видами мистецтва і народної творчості) (1229.6);
  • керівник (студії за видами мистецтва та художньої творчості, любительського об’єднання, клубу за інтересами та ін.) (2455.2);
  • керівник танцювального колективу (2454.2);
  • організатор культурно-дозвіллєвої діяльності (3474);
  • артист (танцювального ансамблю, танцювального та хорового колективу, ансамблю пісні й танцю та ін.) (2454.2);
  • організатор у сфері культури та мистецтва (керівник аматорського колективу за видами мистецтва) (3476);
  • хореограф (2454.2).