Освітню програму запроваджено з 2017 р.

Мета програми:

Сформувати властивості й якості інструментальних, загальнонаукових і професійних компетентностей включно із системою умінь, необхідних для бакалаврів з соціального забезпечення, здатних вирішувати проблеми соціального забезпечення і задачі професійної діяльності. Надати студентам вичерпні теоретичні знання та практичні навички, необхідні для бакалавра з соціального забезпечення та його подальшого теоретико-прикладного навчання за обраною спеціалізацією на другому (магістерському) рівні вищої освіти.

Можливість працевлаштування:

Професійна діяльність на первинних посадах полягає у: прийнятті оперативних рішень у межах своєї компетентності, функціональній та інформаційній підготовці проектів рішень, та у керівництві підлеглими, компетенція яких, не вища за технічних службовців чи молодших бакалаврів. Бакалавр може займати первинні посади відповідно до професійних назв робіт, у таких видах діяльності як: державний інспектор, інспектор з виплати пенсій, інспектор з призначення пенсій, інспектор із соціальної допомоги, інспектор-ревізор, страховий агент та агент з зайнятості і трудових контрактів, фахівець державної служби зайнятості з найму робочої сили, із спеціалізованого обслуговування, керівник Фонду громадських організацій, профспілкових об’єднань, у системі соціального забезпечення на підприємствах.