Мета програми:

Формування у майбутніх фахівців професійної компетентності – властивості особистості, яка виявляється в здатності розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у професійно-педагогічній діяльності, що передбачають застосування теоретичних положень і методів педагогіки, психології та теорії і методики фізичного виховання й характеризуються комплексністю та невизначеністю умов.

Можливість працевлаштування:

  • Згідно з Національним класифікатором професій ДК
  • 003:2010 фахівці, які здобули освіту за освітньо-професійною програмою «Середня освіта (Фізична культура)» можуть обіймати такі посади:
  • 2320 Вчитель середнього навчально-виховного закладу
  • 3475 Інструктор-методист з фізичної культури та спорту 
  • 3475 Тренер-викладач з виду спорту (спортивної школи, секції і т. ін.)
  • 2351.2 Методист з фізичної культури