Освітньо-професійну програму Середня освіта (Хімія) запроваджено з 2018 року

Мета: створити освітнє середовище здобувачу другого рівня вищої освіти для формування загальних і професійних компетентностей у галузі знань хімії, методики навчання хімічних дисциплін та ін., що дозволять йому отримати можливість вільного доступу до працевлаштування в педагогічних закладах профільної середньої освіти академічного і професійного спрямування, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, а також для здобуття третього (освітньо-наукового) рівня вищої педагогічної освіти

Сфера працевлаштування: основна (базова) і старша (профільна) загальноосвітня школа та позашкільні навчальні заклади.

Професійні назви робіт: викладач середніх навчальних закладів; професіонали в галузі методів навчання; викладач професійно-технічного навчального закладу; вчитель загальноосвітнього навчального закладу; методист заочних шкіл і відділень; вихователь-методист.