Рік впровадження ОП - 2018 р.

Метою освітньої програми є поглиблення теоретичних та практичних знань, умінь, навичок студентів з фахових дисциплін за спеціальністю 014 Середня освіта (Фізика) (з додатковою спеціалізацією: математика), опанування загальних засад методології професійної діяльності, формування загальних, спеціальних, професійних компетентностей, достатніх для ефективного виконання завдань інноваційного характеру професійної педагогічної діяльності в закладах загальної середньої освіти, набуття досвіду керування навчально-пізнавальною, науково-дослідницькою діяльністю учнів.

Поєднання класичних і новітніх освітніх технологій, орієнтація на особистість забезпечують успішне опанування студентами вмінь і навичок, завдяки яким вони набувають високої кваліфікації та стають справжніми фахівцями. Наші випускники працюють у різних галузях, у тому числі

фахівцями у закладах повної загальної середньої освіти;

фахівцями у професійних (професійно-технічних) навчальних закладах;

фахівцями у коледжах, закладах вищої освіти та закладах фахової передвищої освіти;

фахівцями науково-дослідних установ.

Диплом про здобуття фізико-математичної освіти - це початок великого шляху, насиченого гідною роботою, досягненнями на сучасному рівні світової освіти і науки, цікавими подіями, подорожами, зустрічами. Це унікальна можливість для подальшого самовдосконалення й самореалізації.

Сфера працевлаштування – заклади загальної середньої освіти (ліцеї) або заклади ІІІ ступеня або заклади професійної (професійно-технічної) освіти, фахової передвищої освіти.

Професійна назва робіт: 2320 Викладачі середніх навчальних закладів.

Первинна посада: 2320 Викладач професійного навчально-виховного закладу. Викладач професійно-технічного навчального закладу. Вчитель загальноосвітнього навчального закладу.

Продовження освіти. Продовження навчання на третьому рівні вищої освіти. Набуття кваліфікації за іншими предметними спеціалізаціями в системі післядипломної освіти.

Допуск до професії – наявність академічної і професійної кваліфікації, підтверджена документом про вищу освіту.