Освітню програму запроваджено з 2019 р.

Мета програми:

Забезпечити здобуття магістрантами компетентностей та знань у галузі менеджменту в закладах освіти та на їх основі сформувати уміння, навички й здатності ефективної організації управлінської діяльності.

Можливість працевлаштування:

Магістр менеджменту за кваліфікацією керівник закладу освіти придатний для роботи в дошкільних навчально-виховних закладах, загальноосвітніх та позашкільних установах, у науково-дослідних і навчальних центрах та інститутах, у вищих навчальних закладах, у методичних та управлінських освітніх установах; директор (ректор, начальник) вищого навчального закладу (технікуму, коледжу, інституту, академії, університету і т. ін.); директор (начальник) професійного навчально-виховного закладу (професійно-технічного училища, професійного училища і т. ін.); директор навчально-виховного закладу (середньої загальноосвітньої школи, спеціалізованої школи, гімназії, інтернату та ін.); директор курсів підвищення кваліфікації; директор позашкільного закладу; директор дошкільного виховного закладу; директор навчально-виробничого комбінату; директор навчально-курсового комбінату; директор навчального (навчально-тренувального) центру; директор навчального пункту; директор школи (вищої спортивної майстерності, спеціалізованої дитяче-юнацької, спортивно-технічної і т. ін.); директор філіалу; начальник училища; начальник курсів підвищення кваліфікації; начальник навчального (навчально-тренувального) центру; начальник школи (вищої льотної підготовки, морехідної, навчальницького складу, технічної); начальник філіалу; декан; завідувач аспірантури (інтернатури, ординатури); завідувач бази навчально-наукової; завідувач дитячого садка (дитячих ясел, ясел-садка); завідувач кабінету навчального; завідувач кафедри;  завідувач курсів;  завідувач лабораторії (освіта); завідувач позашкільного закладу; завідувач практики (виробничої, навчальної); керівник студентського проектно-конструкторського (дослідного) бюро; начальник навчального пункту; завідувач відділення (декан) у коледжі; завідувач відділення (заочного, підготовчого та ін..); завідувач відділу; завідувач пункту (навчально-консультаційного, навчального та ін.);  завідувач сектора; начальник відділу;  начальник сектору.