Освітня програма запроваджена 2016 року.

Мета програми: підготувати компетентного вчителя української мови і літератури, зарубіжної літератури, психолога, спроможного вирішувати складні професійні завдання,  розв’язувати проблеми комплексного характеру в освітній, науковій і літературно-видавничій галузях, інтегруватися у світовий освітній простір.

Академічні права випускників.

 Навчання на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти (9 рівень НРК, третій цикл FQ-EHEA та 8 рівень EQF-LLL).

Професійні права випускників.

Згідно з Національним класифікатором професій ДК 003:2010 фахівці, які здобули освіту за освітньо-професійною програмою «Середня освіта (Українська мова і література). Психологія», можуть обіймати такі посади: 

 • 1229.3 – керівник прес-служби (місцеві органи державної влади);
 • 1229.6 – головний редактор;
 • 1229.7 – випусковий редактор;
 • 2310.2 – викладач закладу вищої освіти;
 • 2320 – вчитель закладу загальної середньої освіти;
 • 2340 – вчитель спеціалізованого навчального закладу;
 • 2352 – інспектор вищих навчальних закладів; інспектор шкіл;
 • 2359.2 – організатор позакласної та позашкільної виховної роботи з дітьми;
 • 2419.3 – консультант (в апараті органів державної влади, виконкому);
 • 2444.1 – філолог-дослідник;
 • 2444.2 – філолог; редактор-перекладач;
 • 2445 – професіонал у галузі психології;
 • 2445.1 – науковий співробітник (психологія);
 • 2445.2 – психолог;
 • 2446 – професіонал у галузі соціального захисту населення;  
 • 245 – професіонал у галузі художньої творчості;
 • 2447.1 – науковий співробітник (проекти та програми у сфері матеріального та нематеріального виробництва);
 • 2447.2 – фахівець з управління проектами та програмами у сфері матеріального (нематеріального) виробництва; 
 • 2451.2 – літературний співробітник; письменник; редактор літературний; член головної редакції; член колегії (редакційної).

Здобувачі вищої освіти цієї програми можуть провадити економічну діяльність (за Класифікацією видів економічної діяльності 009:2010) у галузі загальної середньої (85.31) та професійно-технічної освіти (85.32).